Otvorený list RNDr. Pavlovi Demešovi, CSc

RNDr. Pavol Demeš, CSc. občiansky aktivista, riaditeľ German Marshall Fund of the U.S., spoluzakladateľ SAIA-SCTS pre tretí sektor, bývalý hovorca Grémia tretieho sektora

Pán doktor,

prečítal som si Váš list, ktorý ste napísali sv. otcovi Františkovi a ako veriaci katolík som ostal prekvapený vo viacerých smeroch.

Píšete, že „arcibiskup Ján Orosch zlyhal a poškodil dobré meno katolíckej cirkvi, na čele ktorej stojíte. Nezlyhal po prvýkrát.“

Pri takom závažnom obvinení sa patrí uviesť aj do listu pápežovi, čo „zodvihlo vlnu kritiky od veriacich a neveriacich, že ak by to ustál, spôsobilo by to prepad dôvery v celú cirkev“.

Nazývať Katolícku cirkev iba názvom cirkev je neúctivé a ako bývalý minister zahraničných vecí by ste to asi mali vedieť.

Petícia na podporu arcibiskupa Jána Oroscha: Reakcia na medializované útoky na trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha

Viem, že ako študent v Bratislave ste navštívili aj spoločenstvo veriacich študentov Katolíckej cirkvi. Nechcem poukázať na to, že ste teraz vo funkcii janičiara, ale na pochopenie toho, čo chcem Vám povedať je dôležité mať poznanie katolíckej náuky a duchovnú skúsenosť vrátane prijímania sviatostí.

Ak by som vedel, že kedy ste boli naposledy pri sviatosti pokánia a na sv. prijímaní a ako často navštevujete sv. omše, potom by sa mi písalo tento list ľahšie.

„Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn. Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.“ (Jn 8, 34).

V týchto vetách Svätého písma je ukrytá podstata toho, čo adresoval otec arcibiskup Mons. Ján Orosch svojím kňazom.

Ďalšie množstvo komentárov na podporu arcibiskupa Jána Oroscha: Škoda, že na Slovensku zo siedmich diecéz sa nenazbieralo ani tých SEDEM statočných, ktorí by sa zastali a verejne podporili otca arcibiskupa

Úlohou biskupov je chrániť ľudí, aby nežili v hriechoch a neboli otroci hriechov a v tomto zmysle sú povinní usmerňovať aj kňazov.

Myslím pán doktor, že by ste sa mali ospravedlniť otcovi arcibiskupovi Mons. Jánovi Oroschovi za to, že ste vstúpili do jeho právomoci a snažili ste sa vysvetľovať katolícku náuku podľa seba. Poznanie katolíckej náuky však priniesol Ježiš Kristus a tá sa nedá meniť človekom.

Možno by ste mohli vplývať v liberálnom prostredí na to, že homosexualita je poranenie a každú ranu je potrebné liečiť. Tiež zabíjanie nenarodených detí je vražda. Tu by ste mohli uplatniť svoj vplyv v našom parlamente.

Ešte sa vrátim k Svätému písmu.

„Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.“ (Jn 14, 15).

„Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“ Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.““ (Jn 14, 22).

„Ja som vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.“ (Jn 15,1).

Pán doktor, toto nie je teória ani vymyslené bájky. Toto je stvorená realita a takto funguje stvorený svet vrátane svojej duchovnej podstaty.

Pán doktor, vstúpili ste na pôdu na ktorú nemáte kúpenú obuv a neviete po nej kráčať.

Ak môžem, tak Vám dám odporúčanie.

Nabudúce ak budete aktívnym členom Katolíckej cirkvi a nebude sa Vám páčiť, čo arcibiskup napísal, tak sa ho slušne a s úctou opýtajte, že ako to myslel. Rozhodne nepíšte pápežovi, lebo táto posledná Vaša aktivita nie je hodná seriózneho povšimnutia a nie je ani v súlade so stvorenou realitou a duchovnou podstatou človeka.

Ak ste mysleli predošlé zlyhania pána arcibiskupa a to tie, že nás vyzýval, aby sme nevolili liberálov, tak dosvedčujem ako kresťan katolík, že pán arcibiskup sa v tom veľmi osvedčil.

Liberálna etika o tom, že je dovolené aj to, čo človeku škodí, nie je v prospech človeka, jeho šťastia a radostného života. Jednoducho človeku škodí.

Nechcete byť spájaný s Jánom Oroschom, ale ako by ste mohli byť spájaný s arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom?

S úctou

Jozef Kuzma

https://blog.hlavnespravy.sk/30963/otvoreny-list-rndr-pavlovi-demesovi-csc-4/

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen