Kňaz v minulosti pôsobiaci vo farnosti Nemšová na sociálnej sieti vyjadril podporu biskupovi Viliamovi Judákovi a dekanovi Jánovi Smolkovi v kauze cirkevnej školy v Nemšovej

„Voľba Rady školy má len poradný hlas pre zriaďovateľa, na čo mnohí pozabudli.“

Archív: Petíciu za zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi podpísalo viac ako 220 000 občanov SR!

Touto cestou vyjadrujem plnú podporu Mons. Viliamovi Judákovi, nitrianskemu biskupovi a Vsdp. Jánovi Smolkovi, farárovi farnosti Nemšová, vo veci nevymenovania novozvoleného a doterajšieho riaditeľa KSŠ v Nemšovej. Keď som opúšťal Nemšovú, bolo mi veľmi smutno, pretože to bola moja prvá farnosť po kňazskej vysviacke. Strávil som tam 4 nádherné roky. No zároveň som mal veľkú radosť, z toho, že už nikdy nebudem mať nič spoločné s cirkevnou školou. Prečo?

Pomôžem si dnešným svätým evanjeliom podľa Matúša: „Každý, kto počúva tieto moje slová, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.“ Táto škola za posledné roky padá a to nielen počtom žiakov, úrovňou vzdelávania a neprofesionalitou pedagogického zboru, ale aj v oblasti viery, pretože nie je postavená na Skale.

Katolícka škola v Nemšovej – ďalší kamienok v mozaike proticirkevnej kampane na Slovensku?

Je mi smutno, koľko klamstiev a poloprávd sa šíri internetom: 1. Nikto nemá problém so žiakmi, ktorí sú zdravotne znevýhodnení. To je skôr snaha vedenia školy, aby sa škola pretransformovala na špeciálnu školu a to sa mnohým nepáči a nesúhlasia s tým. Pre toto sa cirkevná škola v Nemšovej nezakladala. Na okolí sú školy so zameraním pre tieto deti (Trenčín či Trenčianska Teplá).

2. Nikomu nevadia žiaci z neúplných rodín. To čo je za nonsens? Veď aj Ježiš pochádzal z neúplnej rodiny. Prečo by to malo niekomu vadiť? Za príklad spomeniem jedného bývalého žiaka rómskeho pôvodu, ktorý bol v náhradnej rodine. Učil sa na tejto škole, dokonca miništroval v kostole. Keby toto tvrdenie bola pravda, tak by sa asi do školy nedostal a nedovolili by mu miništrovať.

3. Prekáža na škole školský pedagóg? Neviem, prečo by mal byť na každej škole takýto pracovník. Veď v minulosti stačil jeden na celý okres. A keď má prísť k nemu žiak s problémom, že sa bojí písomky, že je smutný alebo že vraj naňho zasadol učiteľ, pýtam sa, kde má svojich rodičov? Problém asi bude v tom, že sa dnes rodičia deťom vôbec nevenujú. Musím bohužiaľ skonštatovať, že táto cirkevná škola má s cirkvou spoločný len názov a to, že sa v nej nachádza kaplnka.

Mnohí učitelia nepraktizujú vieru, dokonca popierajú niektoré učenia Cirkvi a takto porušujú pracovnú zmluvu. Akým sú potom vzorom pre deti z veriacich rodín? Keby táto škola ponúkala kvalitné a odborné vzdelanie, ako sa píše v petícii, tak by praskala vo švíkoch, bola by umiestnená v popredných priečkach hodnotenia škôl v kraji i v štáte a monitor žiakov by bo, veľmi úspešný, podobne, ako je na tom štátna škola v Nemšovej.

No bohužiaľ mi to nevychádza, pretože žiakov ubúda (a to ešte mnohí katolícki rodičia držia svoje deti na tejto škole, radi by ich dali na štátnu), v popredných miestach hodnotenia škôl ju nevidno, keď sa chcú žiaci dostať na gymnáziá či iné školy, musia si nájsť doučovanie napríklad na matematiku či angličtinu. Česť všetkým výnimkám, hlavne domácim učiteľom, ktorí berú svoje poslanie kvalitného a veriaceho učiteľa vážne a ktorí sú bohužiaľ tlačení do úzadia.

Nakoniec musím podotknúť, že voľba Rady školy má len poradný hlas pre zriaďovateľa, na čo mnohí pozabudli. Ale veď keď sa štatút Rady školy v mnohom ignoroval, niet sa čomu čudovať.

Preto ešte raz vyjadrujem plnú podporu otcovi biskupovi a pánovi dekanovi a vyprosujem im Božiu pomoc v tomto náročnom zápase. Nech im v ňom pomáha veľký patrón farnosti i školy – svätý Michal Archanjel!

„Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen