Sv. Mikuláš pri obrane viery prišiel o hodnosť biskupa ale bol obhájený samotným Bohom

Sv. Mikuláš bol prísny obhajca kresťanskej a katolíckej ortodoxie, a ešte ako biskup, prefackal na koncile kňaza bludára Ária, ktorý v 4. stor. hlásal ariánsku herézu, do ktorej upadla väčšina vtedajšej Cirkvi vrátane pápeža.

Po tomto incidente ostatní biskupi biskupovi Mikulášovi odobrali omofor, znak biskupskej hodnosti, ale sv. Mikuláš bol obhájený samotným Bohom. Dajme si pozor aby aj nás dnes nemusel prísť sv. Mikluáš prefackať.

Sv. Cirkev sa dlho netešila z pokoja, pretože povstal kňaz menom Árius, ktorý začal ľuďom hlásať, akoby Ježiš Kristus nebol Bohom, ale iba človekom. Aby tento bezbožník a hanobiteľ bol upokorený, v roku 325 sa zišlo v meste Nicea 318 biskupov a medzi nimi bol aj sv. Mikuláš. Ten, keď počul Áriovo hanobenie Boha, bol z toho tak rozrušený, že udrel Ária po tvári.

Pretože ostatní biskupi si mysleli, že sv. Mikuláš prehnal svoju horlivosť voči Áriovi a odobrali mu omofor, znak biskupskej hodnosti. Sv. Mikuláš tento trest znášal trpezlivo, ale nie dlho. Odsúdený sv. otcami snemu bol obhájený samým Bohom, lebo niektorí z najdôstojnejších otcov snemu mali zjavenie, v ktorom videli, ako z jednej strany sám Kristus Pán a z druhej prečistá Panna Mária mu odovzdávajú omofor, a po tomto zjavení s. otcovia odovzdali sv. Mikulášovi späť evanjelium, omofor a i hodnosť biskupa.

Kvôli tomu vidíme na obrazoch, ako z jednej strany sám Spasiteľ s evanjeliom, a z druhej prečistá Panna s omoforom v rukách sa vznášajú nad ním.

http://www.farnostmalcov.sk/homepage/katecheza/609

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen