Chcela by som Vás poprosiť o šírenie modlitby, ktorú zjavil Pán Ježiš omilostenej duši a bola zverejnená 1. októbra minulého roku vo vysielaní Slovenského dohovoru za rodinu

Pochválený buď Ježiš Kristus! Milovaní bratia a sestry!

Chcela by som Vás poprosiť o šírenie modlitby, ktorú zjavil Pán Ježiš omilostenej duši a bola zverejnená 1. októbra minulého roku vo vysielaní Slovenského dohovoru za rodinu. Ak by ste to rozoznali aj Vy ako dobrú príležitosť, tak aj na pripravovanom Slovenskom pochode za mier, ktorý začína 6. februára v Michalovciach a končí 3. marca v Bratislave. https://www.hlavnydennik.sk/2023/01/29/slovaci-chcu-rozputat-boj-za-mier-nedovolime-vam-nicit-nasu-krajinu-deti-a-nase-zivoty

„Bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ povedal Pán Ježiš v Jánovom evanjeliu v 15 kapitole verš 5b. My, ktorí toto vieme, máme túžbu v srdci podeliť sa s nádejou, ktorou je jedine Ježiš Kristus, s tými, ktorí ju nemajú, alebo im ju oslabil nápor zlých správ.

Ježiš Kristus kráľ Slovenska Plagátik na stiahnutie

Máme zjavenie vo Fatime a zjavenie poľskej vizionárky Rozálie Celakownej, z ktorého vieme, že skutočnou príčinou vojen je odvrátenie sa ľudstva od Boha a následný Boží trest:
„Dieťa moje! Za hriechy a zločiny spáchané ľudstvom na celom svete zošle Pán Boh strašný trest. Božia spravodlivosť už viac nemôže zniesť tie výčiny. Obstoja len tie krajiny, kde bude kraľovať Kristus. Ak chcete zachrániť svet, treba uskutočniť intronizáciu vo všetkých štátoch a národoch na celom svete. V tomto a jedine v tomto je záchrana. Tie štáty a národy, ktoré ju neprijmú a nepoddajú sa vláde sladkej lásky Ježišovej, zmiznú z povrchu zeme a už nikdy nepovstanú. Zapamätaj si to, dieťa moje, zhynú a už nikdy nepovstanú!!!“ (Rozália Celakowna Vyznania, r. 1938)

Modlitby za prijatie Krista, Kráľa Slovenska

Okrem týchto uznaných zjavení sme dostali na Slovensku aktuálne pre nás zjavené modlitby za nastolenie Pána Ježiša za Kráľa Slovenska v roku 2016 a osobnú modlitbu intronizácie v r 2022. Posledná je veľmi jednoduchá a dá sa ľahko zapamätať, pritom prisľúbenia sú tie, po ktorých všetci túžia: „Ak ma na Slovensku príjmu za svojho Kráľa slovami: ‚Ježišu uznávam ťa za Kráľa, buď mojím Kráľom a kraľuj v našich srdciach a prebývaj s nami v našich príbytkoch,‘ zachránim Slovenský národ od lll. svetovej vojny.“

Naša záchrana – Srdce Boha, Krista Kráľa 2.2.23

Pridávam k dispozícii jednoduchý hárok pre obojstrannú tlač, ktorý, ak postriháte, môže poslúžiť na rozdávanie. Ak si viete pripraviť lepšie vlastný, prosím podeľte sa s nami.

Modlitby Ježišu uznávam Ťa za Kráľa, Zasvätenie

K dispozícii je aj hárok s modlitbami, ktorý pre nás láskavo zostavil Dp. Václav Kocián so združenia JAS. Otec Václav nám dal k dispozícii na voľné šírenie aj najnovšie vydanie brožúrky „Naša záchrana Srdce Boha Krista Kráľa“, vo formáte PDF.

Modlitby nadiktované Pánom Ježišom v r. 2016

Na záver ešte jedna účinná modlitba: Nesťažujme sa, ale za všetko ďakujme!
Aby sme mohli, spolu s Mordochajom, uviesť dôvod prečo by mal Boh vypočuť naše modlitby: „Aby sme ostali nažive a zvelebovali tvoje meno, Pane; nedovoľ umlčať ústa, ktoré ti spievajú na chválu.“ (Est 13,17)

Tak nám Boh pomáhaj!

Viera Parasková

1
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen