Časopis hnutia Fokoláre: Slovákom sa prihovára kardinál známy obhajobou LGBT agendy

Zaujala nás pred pár dňami nenápadná správa o tom, že vydavateľstvo Nové mesto, pod ktoré patrí rovnomenný portál blízky hnutiu Fokoláre, prináša teologicko-pastoračný časopis Ekklesía, cesty spoločenstva a dialógu.

Príhovor v ňom má kardinál, ktorý sa smutne preslávil obhajobou LGBT agendy a deklarovanou ochotou meniť kvôli tomu učenie Cirkvi. A to je len začiatok!

Časopis Ekklesía, cesty spoločenstva a dialógu, ako sme sa dozvedeli, „podporuje komplementárnosť charizmatického a služobného rozmeru Cirkvi vo svetle učenia Druhého vatikánskeho koncilu“.

Portál aj vydavateľstvo patria pod hnutie Fokoláre, ktoré založila Chiara Lubichová a ktoré – ako informuje ich web – s mimoriadnou chuťou vedie „dialógy“. Tie sa podľa hnutia vedú nielen v katolíckej Cirkvi, ale aj medzi rozličnými kresťanskými cirkvami, a tiež medzi nasledovníkmi rôznych náboženstiev, „a to preto, aby sa vybudoval svet vzájomného bratstva, založený na duchovných hodnotách…“

Samotný časopis propaguje na svojej stránke aj Tlačová kancelária KBS. Spomenuli pri tom aj jednu informáciu, ktorá nás mimoriadne zaujala. „Autormi článkov prvého čísla sú napríklad kardináli Jean-Claude Hollerich a Mario Grech, teológ Piero Coda, ako aj ďalší kňazi, rehoľníci či laici z rôznych krajín sveta.“

Ktože sa to prihovára čitateľom časopisu hnutia Fokoláre?

Kardinál Jean-Claude Hollerich, aj keď nad tým mnohí stále zatvárajú oči, je známy tým, že jeho srdcovou témou je prístup Cirkvi k LGBT. V minulosti sa už niekoľkokrát nechal počuť, že Cirkev asi bude musieť zmeniť učenie o homosexualite. Bol to práve tento kardinál, ktorého verejne pokarhal nedávno zosnulý kardinál George Pell a odporučil Kongregácii pre náuku viery, aby Hollericha a biskupa Bätzinga doriešila za to, že „explicitne popreli“ učenie katolíckej Cirkvi o sexuálnej morálke.

Okrem Hollericha napísal článok do časopisu hnutia Fokoláre aj kardinál Mario Grech. Práve ten, ktorý nedávno obhajoval vymenovanie sestry Nathalie Becquartovej do funkcie podsekretára na Generálnom sekretariáte Synody biskupov s tým, že touto novinkou sa v Cirkvi „otvorili dvere“. A o akých dverách hovoril, je jasné. Ide o väčšiu účasť laikov na riadení Cirkvi, ako aj väčšiu účasť žien. Nezostal však len pri rodovej rovnosti a s kardinálom Hollerichom ho spája aj snaha o propagáciu LGBT tém v Cirkvi.

V roku 2018 sa preslávil výrokom: „Ak za mnou niekto príde a požiada ma o pomoc pri objavení Ježiša Krista… – môže byť homosexuál, a dokonca aj v homosexuálnom vzťahu, na tom nezáleží. Nebudem tomu človeku brániť; naopak by som pomohol. Posledná vec, ktorú by som urobil, je zaujať postoj proti tejto osobe… Kedysi sme hovorili: Najprv si urob poriadok vo svojom živote a potom začneme cestu k Bohu. Dnes by sme povedali: Pristúpme k Ježišovi Kristovi… a Kristus nám pomôže dať si do poriadku život.“ Tiež tvrdil, že jazyk katechizmu „ubližuje homosexuálom“.

Portál The National Catholic Register tiež uviedol, že kardinál bol hlavným autorom maltských smerníc, ktoré podporujú prijímanie rozvedených a civilne znovu zosobášených katolíkov.

A aby sme nezabudli. Keď niektorí poľskí a škandinávski biskupi kritizovali konkrétne požiadavky Synodálnej cesty ako odklon od Evanjelia, Grech, ktorý je aj sekretárom Biskupskej synody, zas kritizoval – ich…

Časopis sa vďaka podpore môže distribuovať zadarmo

Ani tretie explicitne spomenuté meno, ktoré má na svedomí príhovor v časopise, nie je čitateľom portálu Christianitas.sk úplne neznáme. Piero Coda, jeden z členov Medzinárodnej teologickej komisie nás pred časom zaujal odpoveďou na otázku, či náhodou v Nemecku nehrozí schizma a či to tam majú biskupi ešte vôbec „pod kontrolou“. Odpovedal, že takú hrozbu nevidí…

Spolu s Hollerichom a Grechom sa podieľal na vypracovaní „Pracovného dokumentu kontinentálnej etapy synodálnej cesty“, ktorý bol zverejnený v októbri 2022 a obsahoval podľa Vatican News takéto závažné a aktuálne témy: „Veriaci LGBT ľudia“ či „Rola žien v Cirkvi“.

Svoju novú víziu Cirkvi takto zhrnul pre denník Postoj:

„Je to cirkev, ktorá nebuduje obranné bašty, hoci v niektorých obdobiach boli aj tie nevyhnutné, ale máme na mysli cirkev, ktorá – ako hovorí list Hebrejom – opúšťa tábor a ide v ústrety Kristovi, ktorý trpí v ľudskosti.“

Bol členom Výboru SEI pre vyššie štúdium teológie a náboženských vied (2012 – 2018), Vedeckého poradného výboru Kultúrneho projektu na SEI (1995 – 2008) a Interdisciplinárneho študijného centra „Scuola Abbà“, ktorý založila Chiara Lubichová (1989 – 2015). Medzinárodne sa angažuje v interdisciplinárnom a medzináboženskom dialógu.

Mimochodom, vďaka finančnému príspevku Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky KBS, môže vydavateľstvo tento časopis distribuovať do všetkých farností a rehoľných domov na Slovensku. Úplne zadarmo.

MM, BM

https://www.christianitas.sk/casopis-hnutia-fokolare-slovakom-sa-prihovara-kardinal-znamy-obhajobou-lgbt-agendy/

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen