Posolstvo arcibiskupa Carla Mariu Vigana zakladajúcemu kongresu Medzinárodného hnutia priateľov Ruska

Milí priatelia, je pre mňa veľkou radosťou, že vám môžem adresovať krátke posolstvo pri príležitosti zakladajúceho kongresu Medzinárodného hnutia priateľov Ruska.

Manifest tohto združenia sa začína slovom, ktoré akoby sa vytratilo zo západného slovníka: priateľstvo. V tomto prípade je to priateľstvo s Rusmi, ktoré zdieľa mnoho ľudí na celom svete, a priateľstvo Rusov s inými národmi v tom duchu bratstva, ktorý nachádza svoj základ v poznaní, že sme deti jediného Večného Otca a bratia a sestry v našom Pánovi Ježišovi Kristovi.

Keď Západorímska ríša pod tlakom barbarských nájazdov stratila svoju politickú úlohu, štafetu prevzal Konštantínopol. A keď padla aj Východorímska ríša dobytím Byzancie Mohamedom II. bola to Moskva, ktorá zachránila jej náboženský a politický odkaz. So svojimi svätcami a svätými kráľmi.

Súčasná kríza nám ukazuje úpadok skorumpovaného Západu, kde dnes nemáme pápeža Leva Veľkého, ktorý by zachránil jeho osud, ale ktorý sa stále môže zachrániť, ak znovuobjaví svoje vlastné prozreteľnostné poslanie a uzná, čo ho spája s poslaním Ruska.

Nedávne udalosti nám ukázali, že materialistický ateizmus, ktorý pustošil Ruskú ríšu a svet od roku 1917 – ako to oznámila Panna Mária vo Fatime – sa teraz spojil k liberalizmu v rámci globalistickej ideológie, ktorá je základom bludného projektu Nového svetového poriadku. Je to pekelný projekt, ako na to správne poukázal vo svojom nedávnom prejave prezident Vladimir Vladimirovič Putin: Ide o „poriadok“, v ktorom nenávisť voči kresťanskej civilizácii chce vytvoriť spoločnosť otrokov zotročených elitou z Davosu. Chcú mať chorú, dystopickú spoločnosť bez minulosti a bez budúcnosti, bez viery a bez ideálov, bez kultúry a bez umenia, bez otcov a matiek, bez rodiny a štátu, bez učiteľov a duchovných vodcov, bez úcty k starším a bez nádeje pre naše deti.

Nemôžeme sa čudovať, že po odkresťančení západného sveta táto elita považuje Rusko za nepriateľa, ktorého treba zlikvidovať. Ruská federácia nesporne stojí ako posledná bašta civilizácie proti barbarstvu a zhromažďuje okolo seba všetky národy, ktoré sa nemienia podriadiť kolonizácii NATO, OSN, WHO, Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu i celej tej spleti nadácií, ktorých cieľom je indoktrinácia más, manipulácia s informáciami a vytváranie „farebných jarí“ na destabilizáciu legitímne zvolených vlád a zasievanie chaosu, vojen a biedy ako nástrojov moci.

Po nedávnej pandemickej fraške – uskutočnenej zločineckými metódami, ktoré som neváhal odsúdiť už na začiatku roka 2020 – nasledovali nové mimoriadne situácie – vrátane tej ukrajinskej, ktorá bola zámerne vyprovokované s cieľom zničiť sociálnu a hospodársku štruktúru národov, zdecimovať svetovú populáciu, sústrediť kontrolu v rukách oligarchie, ktorú nikto nezvolil a ktorá uskutočnila skutočný globálny štátny prevrat, za ktorý sa skôr či neskôr bude zodpovedať pred svetom.

Teoretici tohto prevratu majú mená a tváre, počnúc Georgeom Sorosom, Klausom Schwabom a Billom Gatesom. Ten, kto dnes vyhlasuje Rusko za nepriateľa, považuje za nepriateľov aj Európanov, Američanov, Austrálčanov, Kanaďanov a tak s nimi aj zaobchádza. Prenasleduje ich a ožobračuje. No zatiaľ čo emisári Svetového ekonomického fóra v západných vládach môžu vydávať zákony proti dobru vlastných občanov a svetových lídrov držia v zajatí, zmena režimu, ktorá bola úspešná v iných štátoch, sa zastavila na hraniciach Ruska.

Na druhej strane, aj volebný podvod v roku 2020 v USA bol nevyhnutný na to, aby sa zabránilo potvrdeniu prezidenta Donalda Trumpa, rovnako ako sa to v roku 2013 podarilo temnému štátu a temnej cirkvi dosiahnuť odstúpenie pápeža Benedikta XVI. a zvoliť osoby vyhovujúcej Novému svetovému poriadku, v osobe jezuitu Jorgeho Maria Bergoglia.

Vaše úsilie musí určite podporovať priateľské vzťahy Ruska so všetkými národmi v súlade so zásadou rozličnosti, ktorá v rozumnej dlhodobej politickej vízii je najlepším spôsobom boja proti globalistickému monopolarizmu.

Toto priateľstvo, tieto vzťahy súladu a vzájomnej spolupráce však nemožno oddeliť od odsúdenia štátneho prevratu, ktorý proti ľudstvu spáchali nebezpeční rozvratníci, ktorých deklarovaným cieľom je nastolenie pekelnej tyranie, v ktorej vládne nenávisť voči Bohu a človeku stvorenému na jeho obraz, kde sa šíria choroby, smrť, nevedomosť, chudoba, násilie, sebectvo a korupcia.

Toto je to vláda Antikrista. Tohto Leviatana treba odhaliť a aktívne proti nemu bojovať a do toho zapojiť všetky slobodné národy. Predovšetkým treba spoločnými iniciatívami odmietnuť programové body Agendy 2030 a Veľkého resetu. Potrebná je antiglobalistická aliancia, ktorá občanom vráti moc, ktorá im bola odňatá, a národom vráti suverenitu, ktorá bola narušená a odovzdaná lobistom z Davosu. V tomto smere bude rozhodujúca úloha Ruskej federácie, ako aj posolstvo, ktoré Medzinárodné hnutie priateľov Ruska prinesie národom Západu, ktoré sa musia vrátiť k hrdosti na svoju vieru a k hrdosti na civilizáciu, ku ktorej prispeli aj svätí Cyril a Metod.

My zvádzame teraz epochálny boj: zostaňme pod plášťom Preblahoslavenej Panny Márie Víťaznej spolu so svätým Michalom archanjelom. Víťazstvo patrí Kristovi a tým, ktorí idú spolu pod svätou zástavou kríža.

+ arcibiskup Carlo Maria Viganò
14. marca 2023

https://www.stilumcuriae.com/vigano-messaggio-al-congresso-internazionale-dei-russofili-mir

https://www.stilumcuriae.com/vigano-message-to-the-international-congress-of-russophiles-mir

2
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen