Sedíme na sopke a je nám dobre alebo Dočkáme sa pastierskeho listu proti požehnávaniu homosexuálnych párov?

„Kultúra smrti skutočne ohrozuje existenciu národa. Pri takom ohrození predošlé generácie neváhali umierať za ochranu vlasti.“

Podivná správa TK KBS

To, že si nemeckí katolíci na čele so svojimi biskupmi odhlasovali na svojom Synodálnom zhromaždení požehnávanie homosexuálnych párov, je už zrejme medzi slovenskými katolíkmi známe. Ak nie, tak sa to určite dozvedia. Najneskôr vtedy, keď sa v ich farnosti objavia rozžiarení pubescenti s dúhovými vlajočkami.

Dovtedy však nemusia čakať nevyhnutne. O tomto pokrokovom hlasovaní na Rýne totiž prekvapivo a s nebývalou pohotovosťou informovala oficiálna Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.

Stalo sa tak v sobotu 11. marca, čiže hneď na druhý deň po tom, ako k revolučnému rozhodnutiu v Nemecku došlo.

Prečo prekvapivo? Nuž preto, lebo TK KBS dlhodobo zaujíma voči šokujúcim heterodoxným trendom v Cirkvi osvedčený postoj pštrosa, ktorého nemôže vyrušiť z hĺbkovej analýzy piesočných dún ani jadrový výbuch. Ako si teda vysvetliť túto pozoruhodnú aktuálnosť v téme, o ktorej sa TK KBS doteraz zúfalo snažila nič nevedieť?

Tu však otázky nekončia. Informácia o nehoráznom konaní nemeckých katolíkov nebola prezentovaná v správe TK KBS ako vyľakané vyzváňanie na poplach, aj keď pravda až vtedy, keď nám všetkým horí už priamo pod zadkom. Nie, správa bola formulovaná v civilnom štýle bežných agentúrnych správ, akoby išlo o vec neskonale banálnu, na spôsob stretnutia mamičiek v detskom pastoračnom centre Bumbrlíčkovo, výstavy žiackych výtvarných prác o ochrane klímy, či vystúpenia gitarovej kresťanskej skupiny Láska – čo sú správy, ktoré TK KBS obzvlášť obľubuje.

Správa neobsahovala ani náznak nejakej kritiky tohto zvráteného konania, ktoré je príkrom rozpore s učením a tradíciou katolíckej Cirkvi. Naopak, s pedantskou dôslednosťou boli vymenované všetky výdobytky najnovšieho vývoja v Germánii, akoby išlo o bežnú vec. Neobjavil sa ani náznak kritickej reflexie. Dokonca ani obligátne citovanie z Katechizmu alebo z nejakého vatikánskeho dokumentu, ktorý v minulosti odsúdil a odmietol podobné pokusy a nápady pokrokuchtivých liberálnych katolíkov, aké sa objavovalo v súvislosti s touto správou v zahraničných katolíckych agentúrach.

Čo to malo vlastne znamenať? Mal to byť pokusný lakmusový papierik, ktorý mal preveriť, ako budú reagovať slovenskí katolíci? Ktorý mal zistiť, či sú už dostatočne otrlí, spracovaní a otupení?

Pastiersky list po záručnej lehote?

A predovšetkým: Ako to môžeme dať do súvislosti s niekdajšími ohnivými pastierskymi listami Konferencie biskupov Slovenska, v ktorých sme boli s veľkou naliehavosťou a za pomoci razantného slovníka varovaní, niežeby pred požehnávaním homosexuálnych párov v Cirkvi (!), ale pred akoukoľvek formou „gender ideológie“? Ako je možné, že v roku 2013 nám naši pastieri oznamovali na prvú adventnú nedeľu tieto slová a dnes, keď je situácia omnoho katastrofálnejšia mlčia:

„Stúpenci kultúry smrti prichádzajú s novou „gender ideológiou“. V jej mene chcú presadiť tzv. „rodovú rovnosť“. Človek, ktorý tento termín prvýkrát počuje, si myslí, že ide tu o to, aby mužovi a žene boli uznané rovnaké práva a rovnaká dôstojnosť. Ale tie skupiny cez tzv. „rodovú rovnosť“ sledujú čosi celkom iné. Chcú nás presvedčiť, že nikto z nás nejestvuje od prirodzenosti ako muž alebo ako žena, chcú teda zobrať mužovi právo na identitu muža a žene právo na identitu ženy a rodine právo na identitu rodiny, aby sa už muž necítil ako muž, žena ako žena a manželstvo, aby už nebolo tým Bohom požehnaným výlučným spoločenstvom muža a ženy, ale na roveň manželstva chcú presadiť aj spoločenstvo dvoch mužov, či dvoch žien. Tak vzniká akýsi sodomský paškvil odporujúci Božej vôli a pripravujúci Boží trest.“

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu: Ak sa človek postaví proti Božiemu poriadku, nastolí kultúru smrti

Takže, ako je to? Požehnávanie homosexuálnych párov v Cirkvi už nie je „sodomský paškvil odporujúci Božej vôli a pripravujúci Boží trest“? Nebudú nás naši pastieri pred niečím takým varovať? Čo viac, budú nás v TK KBS informovať o donebavolajúcej ohavnosti v nemeckej cirkvi tak, akoby išlo o bežnú cirkevnú agendu!?

Čítajme ďalej, čo nám slovenskí biskupi v roku 2013, pred necelými desiatimi rokmi prízvukovali:

„Rozvratom rodiny sa znehodnocuje ľudské šťastie, ktoré práve v nej nadobúda pozemskú dokonalosť. Ohrozuje to život a nastoľuje sa kultúra smrti. Aktéri kultúry smrti používajú na jej presadenie značne prešpekulované metódy. Do veľmi ušľachtilých pojmov vkladajú úplne nový a opačný, teda dehonestujúci obsah. Hovoria o „ľudských právach“ a o „právach dieťaťa“, ale do týchto práv chcú presadiť také veci, ktoré ľuďom aj deťom škodia. Pod rúškom práv dieťaťa, ktoré oni presadzujú, otec a matka strácajú možnosť svoje deti zodpovedne vychovávať. A pritom dieťa má prirodzené, Bohom dané právo na výchovu.“

Nuž ale, veď nemecká cirkev už prijala pravidlá na zápis takého dieťaťa do katolíckych matrík, ktoré má dvoch „oteckov“. Takže deti už nemajú „ prirodzené, Bohom dané právo na výchovu“? Výborne, nemecká cirkev požehná dvoch homosexuálov (s čím zrejme TK KBS nemá problém) a tí si nechajú dopestovať od nejakej pokrokovej súdružky dieťa a budú ho „vychovávať“. Zdá sa, že je všetko v poriadku. Veď pastieri nás nevarujú, pričom epicentrum rozvratu sa nachádza totkaj za bratislavskou Petržalkou, pretože už susedné Rakúsko je hotovou oázou cirkevného liberalizmu, v ktorej boli osviežujúco požehnávané homosexuálne páry už minulý rok.

Ako si vysvetliť túto do očí bijúcu disproporciu medzi apoštolským zápalom z roku 2013 a najprv tutlaním, a neskôr suchým konštatovaním nemeckého prijatia zvrátenej praxe v roku 2023?

Čítajme, čo nám naši pastieri písali vtedy:

„Predstavitelia mnohých krajín týmto aktérom kultúry smrti z nepochopiteľných dôvodov ponižujúco podliezajú a cez zákonodarstvo, ktoré je niekedy v rozpore so zdravým rozumom, im vychádzajú v ústrety. Takí nemajú žiadnej morálnej hrdosti a svoj národ pripravujú nielen o jeho dôstojnosť, ale pomocou zákonov ho vydávajú na zánik. Je to strata základného životného zmyslu – strata citu pre sebazáchovu. Prvé nebezpečenstvá sa už objavujú aj u nás.“

Vidíte dobre, nemusíte si pretierať oči: tí čo sa snažia vyhovieť LGBT aktivistom a ísť im „v ústrety“, sú tu označovaní ako „ponižujúco podliezajúci“ a zbavení „zdravého rozumu“! Nemajú žiadnu „morálnu hrdosť a svoj národ pripravujú o jeho dôstojnosť“. Avšak dnes, keď sa dejú tieto ohavnosti priamo v Cirkvi, už nikto nehovorí o tom, kto podlieza a pripravuje Cirkev o dôstojnosť.

No a nakoniec sme sa v roku 2013 dočkali od pastierov tejto výzvy:

„Kultúra smrti skutočne ohrozuje existenciu národa. Pri takom ohrození predošlé generácie neváhali umierať za ochranu vlasti. Od nás sa ešte taká veľká obeta nežiada, ale žiada sa, aby sme boli ostražití. K ostražitosti vyzývame nositeľov moci na všetkých úrovniach, rodičov, školské samosprávy a všetkých ľudí dobrej vôle. Aby sme prejavy kultúry smrti odmietali už v zárodku. Náš hlas pri akýchkoľvek voľbách môže dostať len ten kandidát, ktorý odmieta kultúru smrti. Opačným postojom by sme znevážili tých našich predkov, ktorí kládli svoje životy za dobro vlasti.“

Takže, kto nám to tu odrazu váha aj keď „predošlé generácie neváhali umierať za ochranu vlasti“? A ak sa pritom zároveň „od nás sa ešte taká veľká obeta nežiada“?

Ešte pred desiatimi rokmi sme boli vyzývaní, aby sme odmietli kultúru smrti „už v zárodku“ a teraz odrazu neprekáža ani keď už sa jej prerastená obluda rozvaľuje v kostoloch? Teraz už neznevažujeme predkov? A čo je ešte horšie, neznevažujeme týmto „opačným postojom“ našich duchovných predkov – svätcov katolíckej Cirkvi? A čo je najhoršie, už nejde len o pštrosiu politiku, ale podľa charakteru zmienenej krátkej správy v TK KBS priam o provokáciu. Kde sme sa to ocitli?

Sopka buble, vietor sa zdvíha a sekera je priložená ku kmeňu stromu. Niektorí sa však tvária, že sa nič nedeje, a ďalší sa dokonca tešia z toho, ako šikovne „ponižujúco podliezajú“, aby sme citovali oficiálne dokumenty.

A ešte trochu toho posolstva z roku 2013:

„Tak vzniká akýsi sodomský paškvil odporujúci Božej vôli a pripravujúci Boží trest.“

Branislav Michalka

https://www.christianitas.sk/sedime-na-sopke-a-je-nam-dobre-alebo-dockame-sa-pastierskeho-listu-proti-pozehnavaniu-homosexualnych-parov/

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen