Tlačová správa AZN: Medzinárodný deň za voľnú nedeľu 3. marca 2018

Aliancia za nedeľu – Slovensko, o. z. vyzýva všetky politické strany na Slovensku, aby odstránili hanebné prvenstvo novodobého otrokárstva z pliec všetkých poctivo pracujúcich občanov Slovenskej republiky.

Dňa 3. marca si opäť v celej EÚ pripomenieme Medzinárodný deň voľnej nedele.
Medzinárodný deň voľnej nedele – 3. marec – sa odvodil z dátumu, keď cisár Konštantín Veľký v roku 321 vyhlásil nedeľu za voľný deň. Voľná nedeľa patrí medzi najväčšie sociálne výdobytky ľudského spoločenstva a preto je potrebné ju chrániť.

Štatistiky Eurostatu potvrdzujú, že Slováci pracujú po nociach a v nedeľu najviac z celej Európskej únie! Nedeľný obed s rodinou z pracovných dôvodov vynecháva takmer pätina zamestnaných na Slovensku. V rámci Európskej Únie máme najvyšší podiel pravidelne pracujúcich počas nedele. Nedeľu trávi pracovne pravidelne takmer 21 % a občas vyše 17 % zamestnaných mužov. Pracovná nedeľa je štandardom v prípade 17 % pracujúcich žien, príležitostne trávi nedeľu v práci každá ôsma zamestnaná Slovenka.

Boh dal ľuďom siedmy deň týždňa ako deň oddychu. Pre kresťanov má nedeľa výnimočný význam ako deň vzkriesenia Ježiša Krista. Preto nedeľu slávime ako Deň Pána. No každý človek potrebuje čas na odpočinok po celotýždennej práci. Potrebujeme nedeľu, aby sme mali čas pre deti, rodinu, pre priateľov, ale aj pre seba. A práve nedeľa nám ponúka príležitosť na odpočinok a čas strávený s rodinou v tejto nepretržitej‚ nonstop spoločnosti.

Je na zamyslenie pre nás všetkých, že v krajinách Európy, kde je voľná nedeľa legislatívne chránená, občania nežijú ani z ďaleka v takej biede, ako občania tých štátov, kde to tak nie je.

Otvorený list predsedu AZN predsedovi predstavenstva spotrebného družstva COOP Jednota Slovensko

Dňa 4. 4. 2017 Aliancia za nedeľu – Slovensko, o. z. predložila do NRSR petíciu za prijatie zákona na ochranu voľnej nedele, ktorú podpísalo viac ako 83 000 občanov Slovenskej republiky.

Aliancia za nedeľu – Slovensko, o. z. preto vyzýva všetky politické strany na Slovensku, aby odstránili toto hanebné prvenstvo novodobého otrokárstva z pliec všetkých poctivo pracujúcich občanov Slovenskej republiky.

Boh žehnaj Slovensko,

Anton Čulen, predseda AZN
uskutocnujte.slovo@gmail.com
0902 711 487