Vzbúrenci proti Bohu pozatvárali kostoly a izolovali zvlášť brutálnym spôsobom veriacich od svojich kňazov a od sviatostí a hovorca KBS sa tvári, že to nevidí

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara sa nedávno vyjadril k šíreniu dezinformácií prostredníctvom webov a medzi tie, ktoré neodporúča, zaradil aj web Aliancie za nedeľu- Slovensko, o.z.

Je to už najmenej štvrté stanovisko KBS vydané voči Aliancii za nedeľu- Slovensko, o.z., (Ďalej AZN) resp. predsedovi AZN, pod ktoré je podpísaný hovorca KBS M. Kramara. Zaujímavé, že hovorca KBS nevydal vôbec nijaké vyhlásenie voči hrubému porušovaniu základných ľudských práv a náboženskej slobody v súvislosti so súčasnými opatreniami ohľadom tzv. pandémie koronavírusu, ktoré z Kristovej Cirkvi urobili akúsi úplne bezvýznamnú neziskovú organizáciu, ktorá tu môže byť, ale vlastne ani vôbec nemusí.

Antikristovi služobníci odstrihli veriacich od sviatostí, ktorí nemajú prístup k Eucharistii, k sviatosti zmierenia, nemôžu sa zúčastniť na svätej omši, chorý často úplne opustení zomierajú bez možnosti, aby k nim mohol prísť kňaz a aby sa mohli aspoň vyspovedať zo svojich hriechov, zmieriť sa s Bohom a urovnať si vzťahy s blížnymi a prijať Eucharistický pokrm na ceste do večnosti.

Vzbúrenci proti Bohu pozatvárali kostoly a izolovali zvlášť brutálnym spôsobom veriacich od svojich kňazov a od sviatostí a hovorca KBS sa tvári, že to nevidí. Neprotestuje ani proti šikanovaniu a zastrašovaniu kňazov za vysluhovanie sviatostí jednotlivcom čo túžia po Božom pokrme.

Zaujímavé je, že som o.i. nikde nečítal, že by sa Cirkev vyjadrila v nejakom vyhlásení k aktivitám a politike KDH, ktoré má v názve „kresťanské“, alebo ku každoročne sa opakujúcim pochodom pyšných (pride), k Istanbulskému dohovoru, k zlej sociálnej situácii občanov na Slovensku, ku komunistom a bývalým členom Štb vo verejných funkciach, k proticirkevným reláciam v televíziách, filmom hanobiacich Najsvätejšiu Trojicu v mediach, k hanobeniam Panny Márie vo verejnej sfére, sv. Jána Pavla II. ale tak často sa vyjadruje práve k činnosti AZN, prípadne jej predsedovi.

AZN podporila vyhlásenie KBS k nehumánnej výstave Body the exhibition aj modlitbovími stretnutiami

Prvé stanovisko KBS bolo vydané hneď po voľbách do NR SR v roku 2016 s názvom K diskusii o postojoch Cirkvi a výsledkoch volieb (https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160312001), kde KBS pranieruje okrem AZN aj O.Z. Magnificat Slovakia. Uvádza sa v ňom: „Možno ešte pripomenúť dobre známu skutočnosť, že časopis M Rosa, ktorý vydáva Magnificat Slovakia, nemá cirkevné schválenie a nesmie sa predávať v chrámoch, aby vo veriacich nevznikol dojem, že reprezentuje postoje Cirkvi. Tiež je verejne známe, že Aliancia za nedeľu je čisto občianske združenie, a v nijakom prípade cirkevná ustanovizeň. Cirkev však nemá kompetenciu na to, aby zakazovala občianske iniciatívy (rovnako nerozhoduje o tom, ktoré strany môžu alebo nemôžu vo voľbách kandidovať)“.

Podpora arcibiskupa S. Zvolenského za zmluvu o výhrade svedomia

Prečo KBS spomína práve tieto dve organizácie? Zaujímavé je aj to, že v tomto stanovisku ešte v dobrom svetle spomínajú aj Vdp. M. Kuffu, ktorý už je dnes tiež na akomsi neopacistickom indexe ako persona non grata. Ktovie, kto sú to tie štyri osoby a aká je ich minulosť, vďaka ktorým arcibiskup S. Zvolenský a Mons. Š. Sečka dali na index aj Božieho proroka vdp. M. Kuffu? Zaujímavé je aj to, že sa Cirkev ešte ani raz nevyjadrila k bludom na Tv Lux, či rádiu Lumen, alebo Katolíckych novinách, ktoré už aj mnoho kňazov, nielen laikov, odmieta sledovať, ale tak často sa vyjadruje práve k AZN.

AZN zorganizovala niekoľko pochodov za voľnú nedeľu

Druhý krát sa nepriamo hovorca KBS 29. 10. 2017 vyjadril K používaniu náboženských obrazov, symbolov a úkonov vo verejnej sfére, kde boli aj logá Sedembolestnej Panny Márie a sv. Michala archanjela ako Anjela Slovenska, ktoré som si nechal vyrobiť aby som ich mohol použiť v predvolebnej kampani kandidáta na poslanca VÚC. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20171029002
Zaujímavé, že Pannu Máriu som mal na letáčikoch aj v predvolebnej kampani vo voľbách do VÚC v roku 2013 a v tom čase proti tomu nikto neprotestoval (http://www.magnificat.sk/volby-do-vuc-nasi-kandidati-na-ta3/ ). Pre mňa bol vždy Boh na prvom mieste, tak prečo by som ho mal odsunúť preč z môjho života, keď kandidujem vo voľbách?

Celé detstvo a mladé roky som prežil v službe Bohu v kostole a na fare, kde sme tajne vyrábali rôzne fotografie a texty do náboženských kníh, samizdatové Biblie. Krížik na hrudi, alebo medailón Panny Márie nosím už od detstva a veľa som si pre to vytrpel už počas komunistického režimu. Križik som nosil už na základnej škole aj keď ma za to učitelia pranierovali. Na pútiach, na sviatky Božieho Tela v Bratislave, alebo na rôznych verejných zhromaždeniach som nosil aj nosím obraz Božieho Milosrdenstva alebo Panny Márie, nosil som po Bratislave aj sochy Panny Márie, nosil som rôzne transparenty- za cirkevné školy, na podporu arcibiskupa za prijatie zmluvy o Výhrade svedomia, za svätenie nedele atď. a to najmä v Šaštíne, kde som často o.i. aj rozdával rôzny materiál s náboženskou tematikou. Existuje o tom aj fotodokumentácia, prípadne videa. Kňazi, čo ma poznali a s ktorými som spolupracoval ma vždy dávali za vzor laickej angažovanosti aj čo sa týkalo služby pri oltári.

Hneď po páde komunistického režimu sme na fare v Brodskom, kde som vyrastal, zriadili učebňu, kde sme evanjelizovali mládež a vyučovali náboženstvo. Už niekedy v roku 1992 som sa stal poslucháčom katechetického kurzu v Petržalke pod vedením saleziánov a po jeho skončení som vyučoval popri zamestnaní náboženstvo (vtedy sa ešte nevyučovala náboženská výchova v alternatíve s etickou výchovou v rámci vyučovacieho procesu) na niektorých školách v Petržalke. Po ukončení štúdia na CMBF UK som vyučoval náboženstvo na mnohých školách v Petržalke podľa potrieb farnosti. Už viac krát ma po revolúcii prepustili zo zamestnania, preto že som sa snažil žiť podľa evanjelia Ježiša Krista a v súlade s Desatorom. A dnes ma KBS prostredníctvom hovorcu o ktorom nevieme vôbec nič, že by sa aj on bol vo svojom živote, či už počas komunizmu, alebo aspoň po revolúcii otvorene aj za ceny straty zamestnania, utrpenia a bolesti otvorene hlásil ku Kristovmu evanjeliu označí za personu non grata pre Cirkev….

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara sa v médiach vyjadroval aj k môjmu katechetickému poslaniu: „Takzvaným katechétom, teda učiteľom náboženstva, však už ďalej nebude. „Pánovi Čulenovi bolo oznámené, že mu nebude predĺžená kánonická misia potrebná pre vyučovanie náboženskej výchovy,“. (https://dennikn.sk/416313/kotlebov-kandidat-nebude-dalej-ucit-nabozenstvo-cirkev-nim-uz-nerata/) 

Ako keby bolo v rozpore s katolíckym učením aby učiteľ náboženstva kandidoval vo voľbách na poslaneckú funkciu. Zaujímavé je, že proti kandidatúre katechétu R. Vašečku, ktorý je poslancom NR SR KBS nikdy žiadne vyhlásenie nedala ani voči viacerým katechétom, ktorý boli na kandidátkach KDH. Mnohých som poznal osobne a stretávali sme sa s nimi na stretnutiach katechétov v aule na CMBF UK. Práve naopak, Cirkev ich vždy dávala za vzor pre ich ochotu angažovať sa aj na politickom poli pre dobro spoločnosti! V mojom prípade je to ale paradoxne úplne naopak!
Natíska sa otázka: Prečo tento dvojaký meter?

Často som dostával otázku aj od veriacich zo zahraničia: Ako je to možné, že vás Cirkev v roku Milosrdenstva prepustila zo zamestnania a pripravila vás ako živiteľa rodiny o príjem? Veď to je neľudské a Cirkev vám mala ponúknuť nejaké iné adekvátne miesto, ale nie vás ako živiteľa rodiny pripraviť o zamestnanie! Prečo laici ktorý kandidujú za KDH sú vzorom, ale naopak, laici čo nekandidujú za túto politickú stranu, alebo nie sú členmi KDH-áckych fór sa stávajú terčom útokov extrémistických zástancov bojového ateizmu alebo aj neopacistov infiltrovaných na KBS?

Moje aktivity po roku 1989 sa dajú dohľadať na internete. Ak si chce niekto prečítať autobiografiu môjho života do roku 1989, tak si ju môže kúpiť v niektorej predajni kníh. Má názov „Kde iní končia, my začíname“ https://www.martinus.sk/?uItem=226147. Alebo si ju zdarma stiahnuť TU: https://alianciazanedelu.sk/archiv/127#more-127

Dovolím si aspoň v krátkosti niektoré uviesť.

Prenasledovaný pre vieru som bol už počas komunistického režimu. Viedol som nebojácne tvrdý zápas za dodržiavanie základných ľudských práva náboženskej slobody vo všetkých sférach života a v mojom okolí sa nenašiel nikto, kto by so mnou dokázal „držať krok“. Už počas tretieho ročníka na strednej škole (SOU ZVL Skalica) z dôvodu zosmiešnenia ateistických prednášateľov a odmietnutia odstránenia kresťanského krížika z odevu som bol podmienečne vylúčený zo štúdia. Ako jediného vojaka Varšavskej zmluvy (nikto ani s dôstojníkov ČĽA o podobnom prípade nevedel) ma bezdôvodne poslali domov zo základnej vojenskej služby (narukoval som na jar roku 1986 na poddôstojnícku školu), lebo ako som sa neskôr dozvedel, tak som sa z dôvodu náboženského presvedčenia nemohol stať poddôstojníkom ČĽA.

Keď som o pól roka neskôr znovu narukoval, tak som bol opakovane vypočúvaný a následne prevelený z dôvodu plnenia si svojich náboženských povinností – pokiaľ to bolo možné, tak, že som sa počas vychádzok zúčastňoval svätých omší v kostole a ilegálne konaných spoločných modlitbách svätého ruženca v kasárňach. Koľko krát ma preto vypočúvali príslušníci vojenskej kontrarozviedky a zastrašovali ma, že sa to už nesmie opakovať? Vzhľadom na to, že som mal pri sebe v kasárňach zakázanú náboženskú literatúru – Bibliu, boli mi z tohto dôvodu opakovane vykonávané neľudské a ponižujúce osobné prehliadky. To bol dôvod, že som niekoľko krát odmietol splniť nezmyselné vojenské rozkazy, ktorými bola ponižovaná nielen moja ľudská dôstojnosť, ale aj dôstojnosť ostatných vojakov vo vojenských útvaroch, kde som pôsobil.

Samozrejme, že domáhať sa v komunistických kasárňach dodržiavania základných ľudských práv a náboženskej slobody bolo aj pre mňa nesmierne ťažké a takmer celé dni som sa preto modlil, aby mi Pán dal silu v tom vytrvať. Pokúšali sa ma totiž zlomiť fyzicky (terorom a šikanovaním vo dne v noci) ale aj psychicky. Treba si uvedomiť, že odmietanie splnenia vojenského rozkazu sa dialo priamo na nástupoch roty alebo dokonca celého útvaru aj za prítomnosti najvyšších predstaviteľov veliteľstva útvaru. Skúste sa vžiť do takejto situácie? V mnohých dôstojníkoch toto moje počínanie ale aj vzbudzovalo obdiv a niektorí mi to osobne, počas rôznych vypočúvaní, alebo osobných stretnutí aj povedali. Iní ma naopak často označovali za špióna Vatikánu a za nepriateľa štátu. Silu v tomto zápase som čerpal z častého čítania Písma Svätého a takmer neustálej modlitby svätého ruženca. Zrejme vďaka neustálej modlitbe sv. ruženca za svojich prenasledovateľov sa mi dostávalo aj veľkej úcty zo strany mazákov, ale aj zo strany čestných dôstojníkov ČĽA z radov komunistov.

To sa dialo aj na veliteľstve západného vojenského okruhu v Tábore, kde som neskôr pôsobil až do konca ZVS. Tam som vďaka svojím nebojácnym postojom aj pri obrane základných ľudských práv a náboženskej slobody, (ale na druhej strane aj vzorným plnením si svojich vojenských povinností) dosiahol dokonca hodnosť čatára. Ako je to vôbec možné, že dôstojníci napriek tomuto všetkému čo sa stalo práve mňa navrhovali na povýšenie? A ako je vôbec možné, že návrh na povýšenie takéhoto vojaka veliteľstvo útvaru schválilo? A to si treba ešte uvedomiť, že sa to dialo v zabezpečovacom útvare veliteľstva Západného vojenského okruhu v Tábore, kde bolo mnoho generálov ČĽA! Pisári z nášho útvaru, ktorí slúžili u generálov na veliteľstve ZVO mi oznámili, že sa moje meno spomínalo aj na poradách za účasti generálov. S plnou vážnosťou si v tejto súvislosti dovolím povedať, že som na vojne zažil nielen Božiu blízkosť ale aj zázraky. Odporúčam každému prečítať si moju knihu.

Po skončení základnej vojenskej služby som sa v auguste 1989 pokúsil emigrovať cez Maďarsko na západ a dostať sa do Rakúska a Talianska, kde som chcel ísť študovať teológiu, ale bol som za dramatických okolností zadržaný príslušníkmi maďarskej pohraničnej stráže a uväznený v Šoproni. Myslí si azda niekto, že je to len tak, zbaliť sa a tajne, bez rozlúčenia odísť z otcovského domu, aby ste sa ďaleko od svojho domova v noci, pokúsili prekročiť ozbrojenými vojakmi strážené hranice, aby ste sa stali kňazom?

V rokoch 1991 – 2008 som pracoval v Slovenskom plynárenskom priemysle (SPP) v Bratislave, no od roku 2004 som bol opäť perzekvovaný, zastrašovaný a vyšetrovaný. V roku 1994 som otvorene protestoval proti porušovaniu základných ľudských práv a náboženskej slobody v súvislosti s presúvaním sviatku Zjavenia Pána (Troch kráľov) na iný deň. (https://alianciazanedelu.sk/archiv/2845) Aj tento spor bol medializovaný a napriek tomu, že som žiadal o pomoc aj KDH a biskupov, nikto z nich sa nepostavil na obranu Boha a Cirkvi. Znovu som tento boj počas ktorého som bol zastrašovaný a vypočúvaný u nadriadených, námestníkov, na kádrovom oddelení, alebo až u riaditeľa SPP musel zvládnuť sám.

Ako predseda základnej organizácie Nezávislých kresťanských odborov Slovenska v SPP som sa dostal v roku 2004 do sporu s vedením firmy vo veci porušovania práva na odborové združovanie a kolektívne vyjednávanie, následne som bol v rozpore so zákonom Slovenskej republiky a medzinárodnými dohovormi prepustený ako otec piatich detí zo zamestnania aj s vyhrážkami že si už na Slovensku vraj prácu nenájdem. Bol z toho súdny spor, ktorý sa samozrejme vliekol niekoľko rokov. Až v roku 2008 som súd vyhral a rozsudok potvrdil, že vedenie SPP konalo v rozpore so zákonom.

Boli sme vylúčení údajne ako neexistujúca odborová organizácia (napriek tomu, že vtedajší minister práce Ľ. Kaník potvrdil existenciu ZO NKOS v SPP,a.s. a niekoľko krát žiadal Inšpektorát práce o nápravu) aj z volieb do Dozornej rady SPP, a.s.. Boli to zrejme prvé nedemokratické voľby v Slovenskej republike od pádu komunistického režimu v roku 1989. Opäť sa nás nezastala ani KBS ktorú sme žiadali o pomoc, ani KDH. Pán biskup F. Tondra na žiadosť prezidenta NKOS v liste zo dňa 12. 5. 2005 uviedol: „Ja neviem, ako by som mohol tu pomôcť. Kresťanskí demokrati proti drvivej prevahe sú bezmocní a ostatní nám povedia, že ekonomika napreduje“.

KDH mala dokonca aj svojho zástupcu aj v dozornej rade SPP, a.s. (pána Hrica) ale ani ten neurobil nič, ani nemal záujem sa so mnou aspoň stretnúť, hoci ho okrem mojej osoby aj vtedajší prezident NKOS P. Novoveský o to žiadal. Na vzniku odborovej organizácie ZO NKOS v SPP, a.s. mal obrovskú zásluhu Silvo Krčméry. Silvo Krčméry sa zúčastnil aj na niektorých súdnych pojednávaniach a bol našou silnou oporou. Silvo moc dobre vedel, a aj to na modlitbových stretnutiach stretnutiach ktoré organizoval, často hovoril, že ak veriaci katolíci nebudú dostatočne razantne bojovať za svoje práva, tak ani žiadne práva na Slovensku mať nebudú.

Silvo Krčméry ma pred návštevou Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku v roku 2003 poveril aj prípravou základného kameňa pre vybudovanie Pamätníka patrónov Európy, lebo sa blížilo 1150 výročie príchodu svätých vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Slovensko, lebo tieto veľké osobnosti našich dejín nemajú na Slovensku vybudovaný žiaden dôstojný pamätník. Po dohode s prezidentom NKOS sme chceli, aby základný kameň požehnal dnes už sv. Ján Pavol II. na svätej omši v Petržalke. Ani túto iniciatívu na vybudovanie pamätníka sv. Cyrilovi a Metodovi KBS nepodporila. Že to bola veľká chyba, dokazuje aj odpor neoboľševikov proti inštalácii sôch svätých vierozvestcov v roku 2013 (na 1150 výročie ich príchodu k starým Slovákom) v Bratislave. Poučíme sa z toho?

V roku 1996 som podal trestné oznámenie na riaditeľa SIS I. Lexu vo veci útokov príslušníkov SIS voči Cirkvi a jej predstaviteľovi Mons. R. Balážovi a zorganizoval som aj s priateľmi modlitbové stretnutie na tento úmysel na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Dostávalo sa mi za to rôzneho vyhrážania a zastrašovania a bol som upozornení aj istými osobami s kontaktom na spravodajské služby aby som si na seba dával pozor.

V roku 1999 som stál na čele iniciatívy aj prakticky s veriacimi laikmi z Petržalky. Podporili sme Vyhlásenie KBS v ktorom biskupi žiadali zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi školami a na ich podporu sme zorganizovali petíciu Za zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi školami, ktorú podpísalo viac ako 220 000 občanov Slovenskej republiky. Túto petíciu sme rozbehli po dohode s predsedom KBS R. Balážom a s jeho požehnaním. Petíciu podporoval aj Silvo Krčméry a Vdp. Vladko Jukl.

Už vtedy sa proti biskupovi Balážovi a našej iniciatíve otvorene postavili neopacistické štruktúry infiltrované na KBS a robili všetko preto, aby sa nám nepodarilo petíciu predložiť do NR SR. Podkopávali nohy predsedovi KBS Mons. R. Balážovi a vyhrážali sa ľuďom, ktorých biskup Baláž poveril aby nám s petíciou pomáhali, alebo s nami chodili na rokovania zo zástupcami ministerstva školstva do NR SR. Predsedovi KBS podkopával nohy najmä biskup F. Rábek. Veľmi ostro som voči jeho nezodpovednému prístupu vystúpil ako hosť na zasadnutí rady KBS pre školstvo pred všetkými jej členmi na arcibiskupskom úrade v Trnave.

Biskup F. Rábek išiel tak otvorene proti predsedovi KBS, že mi raz zavolal s tým, že petíciu nesmieme odovzdať do NR SR, ale že podpisy treba vyhodiť do smetného koša. Informoval som o tom aj petičný výbor. Ten podporil biskupa R. Baláža a jednoznačne súhlasil z odovzdaním petície do NR SR čo sa aj stalo.

Predovšetkým vďaka týmto neopacistickým kruhom infiltrovaným aj na KBS cirkevné školy do dnešného dňa zrovnoprávnené nie sú a vyzerá to tak, že tak skoro ani nebudú. Všimnite si, že na tých 220 000 podpisov občanov SR si nikto na KBS, KDH, KDH-áckych fór, alebo v katolíckych mediach Tv Lux, či Lumen, alebo KN ani len nespomenie. Viete si predstaviť ten cirkus a ten „krik“ v médiách na Slovensku, ak by nejakú petíciu napríklad za práva homosexuálov adoptovať deti podpísalo 100 000 občanov SR? Denno denne by nám to média omielali dookola! Ale 220 000 podpisov občanov SR za cirkevné školy, 120 000 podpisov občanov SR za prijatie zmluvy o výhrade svedomia, alebo 83 000 podpisov za prijatie zákona na ochranu nedele pre biskupov, katolícke média a KDH nič neznamená? Ako keby laici pre KBS ani neexistovali, samozrejme, okrem tých z radov KDH a KDH-áckych fór…

Ako fungujú neopacistické štruktúry infiltrované na KBS sa dá krásne prezentovať aj na tomto príklade.
V jednom živom vysielaní STV v ktorom sa hovorilo o tejto petícii občanov Za zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi školami a do ktorého biskup F. Rábek bez vedomia petičného výboru nanominoval akéhosi pochybne zmýšľajúceho neopacistického riaditeľa cirkevnej školy v Poprade istého Jána Draveckého. Pani moderátorka STV sa počas tejto relácie prostredníctvom telemostu spýtala pána J. Draveckého v čom by mali byť cirkevné školy zrovnoprávnené so štátnymi? No pri jeho odpovedi sa pani moderátorka takmer popukala od smiechu, lebo tento pán Dravecký s tým, čo povedal, zosmiešnil v priamom prenose nielen KBS ale aj celú Cirkev, keď pani moderátorke priam ako dobre vyškolený agent ŠTB povedal, že predsa cirkevné školy so štátnymi školami zrovnoprávnené sú!!

Tým vysielanie tejto relácia stratilo akékoľvek ďalšie opodstatnenie a musela sa skončiť. Keď som pánovi J. Draveckému hneď po skončení relácie rozčúlený zavolal a spýtal som sa ho, že čo to malo znamenať, aby takto niekto zosmiešnil a ponížil katolícku Cirkev na Slovensku, tak zbabelo klamal, že on vôbec nerozumel otázke. Nerozumel ste otázke, ale presne ste odpovedal na to, na čo sa Vás pani moderátorka spýtala, povedal som mu. A tento človek zostal na poste, ktorý zastával aj naďalej, ako keby sa vôbec nič nestalo! Ale aj pošpinená Cirkev zostala. A reakcia pána biskupa F. Rábeka bola veškerá žiadna, ako keby sa vôbec nič nestalo. Takéto podlosti voči biskupovi R. Balážovi si neopacisti už vtedy dovoľovali.

Dňa 4. 11. 2002 Rada pre vysielanie a retransmisiu zorganizovala verejné vypočúvanie kandidátov pre uvoľnenú frekvenciu pre FM rozhlasové vysielanie. Dozvedel som sa to iba niekoľko dní pred týmto termínom. Oslovil som dona M. Kyselu od saleziánov v Petržalke a vdp. Š. Herényiho vo farnosti Blumentál, aby sme zorganizovali petíciu a pokúsili sa behom poslednej nedele pred týmto termínom zozbierať aspoň nejaké podpisy za udelenie frekvencie pre rádio Lumen, aby aj veriaci v Bratislave mohli počúvať jediné kresťanské rádio na Slovensku. Podarilo sa nám vďaka týmto statočným kňazom vyzbierať prakticky behom jedného dňa – nedele 2119 podpisov, ktoré som v deň konania (myslím, že to bolo hneď na druhý deň v pondelok) odovzdal na podateľni RPVR. O tejto iniciatíve som informoval aj pána dekana Formánka, ktorý ju podporil, ale tiež bol prekvapený, že sa také niečo koná, lebo o ničom nevedel.

Na moje prekvapenie sa na tomto verejnom vypočúvaní kandidátov nezúčastnil okrem mňa nikto z KBS, KDH, alebo KDH-áckych fór. Jedine za predsedníckym stolom sedel vdp. V. Slovák riaditeľ rádia Lumen. Keď som sa prihlásil do diskusia, aby som im oznámil, že som krátko pred tým odovzdal na podateľni rady petíciu s viac ako 2000 podpismi občanov Bratislavy, ktorí žiadajú udelenie frekvencií pre kresťanské rádio Lumen, aby sa tým odstránila diskriminácia veriacich, ktorý napriek tomu, že tvoria v tomto štáte väčšinu a platia koncesionárske poplatky, nemajú žiadne celoplošné rádio.

Vdp. V. Slovák sa vtedy chytil za hlavu a držiac si ju, položil ju na predsednícky stôl ako keby spal po štrnástom pive niekde v pube. Bolo to priam komické, miesto toho, aby sa ako zástupca rádia Lumen tešil, že občania podporujú udelenie frekvencií pre rádio Lumen, ako keby ma ani nechcel počúvať. Na tomto vypočúvaní som bol prítomný už dlhší čas a tak som vedel, že žiadne iné organizácie ktoré žiadali o udelenie frekvencií nemali nijakú podporu občanov, tak ako práve rádio Lumen a tak som im smelo povedal, že by som sa čudoval, ak by frekvencie dostal niekto iný ako rádio Lumen, ak o to žiada taká veľká skupina občanov hlavného mesta. Viac TU: https://alianciazanedelu.sk/archiv/7922

Hneď ako skončilo toto vypočúvanie, pobral som sa zo zasadačky Domu novinárov von, kde som vo dverách stretol A. Seleckého, ktorý práve prichádzal, aby ma podporil. Dobehol za nami aj vdp. V. Slovák a nahnevane nám povedal, že na čo sme tam vôbec prišli, lebo touto iniciatívou sme všetko pokazili. Ja som mu na to povedal, že práve naopak, my sme presvedčení, že práve vďaka tejto iniciatíve občanov bude môcť rádio Lumen konečne onedlho vysielať aj v Bratislave. Čo sa aj stalo.

V roku 2004 som spolu so S. Krčmérym inicioval Vyhlásenie katolíckych laikov k zlej sociálnej situácii na Slovensku, proti ktorému sa nakoniec postavilo urazené KDH a poslalo k S. Krčmérymu akúsi komisiu pod vedením A. Neuwirtha a A. Záborskej, aby nám zabránili dokument zverejniť v médiách. Čudné bolo, že A. Neuwirth od začiatku s obsahom dokumentu súhlasil a aj ho podpísal. (http://www.rytier.sk/rytier/rytier/2004/1-04/vyhlas.html) Silvo zo stiahnutím vyhlásenia samozrejme nesúhlasil a ostro proti tomu vystúpil aj vdp. P. Flajžík, pani I. Gregorová a samozrejme aj ja.

V decembri roku 2006 som s Antonom Seleckým aj napriek obrovskému odporu neonacistických štruktúr infiltrovaných na KBS a KDH-áckym fóram predložili do parlamentu petíciu o výhrade svedomia, ktorú podpísalo viac ako 120 000 občanov SR. Bolo to takmer rovnaký scenár ako pri odovzdávaní petície Za zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi školami, ale reakcia neopacistov už bola oveľa tvrdšia. Predloženiu petície sa snažili zabrániť KDH-ácke fóra a neopacistické štruktúry infiltrované na KBS prostredníctvom vyhlásenia vtedajšieho hovorcu KBS J. Kovačíka, ktorý bol v tom čase v Ríme a vydal vyhlásenie bez vedomia KBS!! (Súkromné vyhlásenie hovorcu KBS TU: http://www.magnificat.sk/o-nas/nase-kauzy/kauza-peticia/). Túto skutočnosť na audiencii na jar v roku 2008 potvrdil predseda KBS Mons. S. Zvolenský signatárom petície P. Martinickému, A. Seleckému, A. Čulenovi.

Predloženie petície o Výhrade svedomia do NR SR podporovalo viacero biskupov ale najmä otec biskup Mons. R. Baláž. Odovzdanie sa pripravovalo aj v spolupráci s KDH-áckymi fórami, ale tie nakoniec od odovzdania upustili s odôvodnením, že na to nie je „vhodná doba“.

S Antonom Seleckým sme sa teda dohodli, že zvoláme stretnutie so S. Krčmérym a V. Juklom a nech oni definitívne rozhodnú, ako ďalej. My sme jednoznačne boli za odovzdanie petície do NR SR. Kľúčovú úlohu pri jej odovzdaní zohral Silvo Krčméry a Vdp. Vladko Jukl ktorý mi po porade so Silvom odhodlane oznámil: „Choďte, dajte to tam a bojujte aj za nás“. To bolo slovo do bitky.

Vyslovujem obdiv a veľkú úctu za odvahu aj vtedajšiemu poslancovi za KDH P. Gaburovi, ktorý prevzal záštitu na jej odovzdávaní do NR SR ale aj A. Seleckému. Bol som očitým svedkom, ako sa P. Gaburovi vyhrážal P. Kossey predseda KDH-áckeho FKI s tým, že ak bude petícia odovzdaná do NR SR, vraj „toho budeme veľmi ľutovať“. Ak by bola prijatá a ratifikovaná čiastková zmluva o Výhrade svedomia, ktorú sa vláda SR v Zmluve so Svätou Stolicou zaviazala prijať, tak by sme dnes zrejme nemuseli tak bojovať proti Istanbulskému dohovoru a násilnému vnucovaniu gender ideológie do našej spoločnosti.

KBS petícii o Výhrade svedomia vyjadrila podporu aj pred odovzdaním: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-kbs/c/vyhlasenie-kbs-k-peticii-obcanov-za-prijatie-dokumentov-o-prave-uplatnovat-vyhradu-vo-svedomi-50 ale aj po odovzdaní v roku 2007 ale žiaľ, to druhé vyhlásenie zo stránky KBS po smrti biskupa R. Baláža záhadne zmizlo zo stránky KBS a prečítať si ho môžete už len na weboch, ktoré hovorca KBS M. Kramara označuje za dezinformačné. Vyhlásenie KBS k petícii za urýchlenie prijatia zmluvy o výhrade vo svedomí zo dňa 13. 2. 2007 si môžete prečítať TU. http://www.magnificat.sk/o-nas/nase-kauzy/kauza-peticia/

Členovia občianskeho združenie Aliancia za nedeľu- Slovensko, o.z., (ktoré vzniklo v roku 2009) Ešte ako členovia NKOS zorganizovali na podporu pastierského listu KBS o svätení nedele zo dňa 20. 01. 2002 (TU: https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pl-o-svateni-nedele) už v roku 2002 v spolupráci s KBS a jej predsedom Mons. R. Balážom letákovú akciu s názvom Nedeľa s rodičmi, v rámci ktorej sme na Slovensku rozdali 100 000 letáčikov. Občianske združenie AZN vzniklo po dohode a so súhlasom Mons. S. Zvolenského v januári roku 2009, ktorý mu prisľúbil všestrannú podporu na viacerých audienciách. Žiaľ, ale nikdy toto svoje slovo nedodržal.

AZN v spolupráci s Konfederáciou odborových zväzov SR, predovšetkým s OZ Obchodu a cestovného ruchu zorganizovalo petíciu za prijatie zákona na ochranu voľnej nedele, ktorú podpísalo viac ako 83 000 občanov SR a predložilo ju v roku 2017 do NRSR. Vďaka naším aktivitám bolo v NR SR predložených už množstvo návrhov zákona na ochranu nedele z dielne SNS, KDH, OĽANO ale aj poslancov za stranu SMER SD. No žiaľ neúspešne. Toľko kresťanov v NR SR deklaruje, že je za prijatie zákona na ochranu nedele, ale ak je nejaký konkrétny návrh v NR SR, tak len máloktorí zaň aj skutočne zahlasujú. Rozum nezodpovedá charakteru a viera poslancov sa neprejavuje v skutkoch. Extrémistický zástancovia bojového ateizmu a neopacistické štruktúry nepripustia, aby akákoľvek laická iniciatíva, ktorá na Slovensku vznikne mimo štruktúr a podpory KDH, alebo KDH-áckych fór mohla byť úspešne dokončená pre česť a blaho národa.

Preto KBS aj napriek sľúbenej podpore odmietla podporiť nielen AZN, ale aj petíciu za prijatie zákona na ochranu voľnej nedele aj napriek tomu, že AZN v tomto zápase podporila aj KOZ SR. O takejto podpore pre nejakú podobnú iniciatívu na ochranu voľnej nedele sa KDH môže len snívať. KDH a jej fóra na Slovensku robili vždy všetko preto, aby žiadna iniciatíva kresťanov na Slovensku nebola úspešne dokončená. Im stačí viera bez skutkov dovedených až do cieľa. Stačí začať beh, ale netreba ho už dokončiť, ako to píše sv. Pavol. Vymysleli si na to magický slogan, ktorý povýšili aj nad Desatoro: „Nie je na to vhodná doba“.

A tak pre nič, čo je dobré pre kresťanov na Slovensku nikdy nebola a zrejme ani nikdy nebude vhodná doba. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval…. píše sv. Pavol. Neopacisti nepotrebujú v živote uskutočňovať slovo, im stačí, ak budú len poslucháčmi a o určitých témach len kolom – dookola rozprávať, bez toho, aby sa prišlo k nejakému úspešnému zavŕšeniu pre dobro celej spoločnosti.

Myslím, že ak si toto ktokoľvek prečíta, tak mu bude jasné, prečo neopacistické štruktúry infiltrované na KBS priam chrlia vyhlásenia proti AZN, aby ju znemožnili pred veriacimi na Slovensku. Ak tieto skutky čo tu uvádzam nie sú zamerané na obranu Cirkvi a základných ľudských práv a úplnej náboženskej slobody, tak potom ktoré to sú? Je to aj boj proti S. Krčmérymu, vdp. V. Juklovi a Mons. R. Balážovi, lebo vidia, že sa snažíme dotiahnuť všetko do úspešného konca, to čo Silvo a Vladko iniciovali alebo podporovali.

Na Silvovi Krčmérym sa mi páčilo, že chcel vždy vidieť konkrétne výsledky a nemal rád reči, ktoré nikam neviedli. Preto ho KDH-áci už nepotrebovali. Vždy sa pýtal, ak bolo treba niečo vybaviť: „Čo si ty konkrétne pre to urobil, alebo urobíš“.

A predseda AZN má tú smolu, že ho práve tieto veľké osobnosti našich dejín poverili aby tieto aktivity dotiahol do úspešného konca, lebo v tom je tá osobitná úloha ktorú má Slovensko v budovaní Európy tretieho tisícročia. Ukázať celej EÚ, že Kristovo evanjelium musí aj naďalej prenikať do všetkých oblastí nášho spoločenského života. Nezostáva nám nič inšie, len prosiť Boha o potrebnú milosť, aby nám v tom Pán pomáhal. Nebojme sa ohlasovať evanjelium Ježiša Krista, Boh a Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, ale aj sv. Cyril a Metod, apoštoli Slovákov nám v tom budú pomáhať. Vážený pán hovorca KBS, ak toto sú skutky, za ktoré si človek zaslúži „mediálnu popravu“ cez vyhlásenie KBS, tak potom azda chcete po kresťanoch, aby sa postavili pred Božiu tvár s prázdnymi rukami?

Vedel by mi pán hovorca KBS, alebo niekto z biskupov vymenovať ešte nejakú inú osobu zo súčasnosti na Slovensku, ktorá napísala toľko rôznych stanovísk na obranu Katolíckej Cirkvi, ako ten, voči ktorému vydávajú tieto absurdné vyhlásenia?

Anton Čulen

Tu je aspoň niekoľko listov z archívu AZN z nedávnej minulosti na podporu Cirkvi, Desatora, ale aj KBS. Postupne budeme pridávať aj ďalšie. Ak toto sú skutky, za ktoré si človek zaslúži „mediálnu popravu“ cez vyhlásenie KBS, tak potom ktoré skutky sú vlastne kresťanské?

V roku 1995 som zorganizoval modlitbové stretnutie na podporu Mons. Rudolfa Baláža na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, kvôli nezákonnej domovej prehliadke jeho biskupského úradu, a za útoky SIS voči katolíckej Cirkvi v súvislosti s kauzou „Triptychu troch kráľov.“

V súvislosti s touto kauzou som v roku 1996 podal aj trestné oznámenie na riaditeľa SIS Ivana Lexu, za útoky voči Cirkvi a jej predstaviteľovi Mons. R. Balážovi.

27. 10. 2005 List predsedovi KBS (F. Tondra, kardinál J. Tomko, Apoštolský nuncius v SR) Hlboké znepokojenie nad postupom TK KBS ale i redakcie Katolíckych novín v súvislosti so zverejňovaním informácií o činnosti a aktivitách NKOS (List podpísal aj MUDr. S. Krčméry a I. Gregorová)

20. 9. 2005 List prezidenta NKOS P. Novoveského Pápežskému legátovi Tretieho celoslovenského Eucharistického kongresu Excelencii Jozefovi kardinálovi Tomkovi vo veci hrubej dikriminácie NKOS. Žiadosť o informovanie i jeho excelenciu Svätého Otca Benedikta XVI.

24. 10. 2005 Zaslanie ďalších dokumentov Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva vo veci diskriminácie NKOS

21. 2. 2008 Krajský súd v Bratislave potvrdzuje medzitýmny rozsudok Okresného súdu BA II. vo veci neplatnosti výpovede zo dňa 17. 5. 2005 predsedu ZO NKOS v SPP, a.s.

Dňa 8. 2. 2017 Trestné oznámenie GP SR: Vec: Podozrenie zo spáchania trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1, písm. b) Zákona č. 300/2005 Z.Z. -Trestného zákona (ďalej len „TZ“ inscenáciou „Natálka“ (hanobenie Panny Márie)

24. 4. 2016 Vec: Oznámenie o konaní zhromaždenia občanov – za voľnú nedeľu bez práce a tradičnú rodinu na deň 13. 5. 2016

17. 5. 2012 List predsedovi vlády SR: AZN vyhlásila 13. máj za Slovenský deň za voľnú nedeľu

03. 04. 2013 Vec: Oznámenie o konaní zhromaždenia občanov – za voľnú nedeľu bez práce a tradičnú rodinu na deň 12. 5. 2013

06. 09. 2017 Vec: Oznámenie o konaní modlitbového zhromaždenia občanov na podporu vyhlásenia predsedu KBS Mons. S. Zvolenského, Slovenskej lekárskej komory (SLK) a Ústavu zdravotníckej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave na deň 11. 9. 2017

29. 9. 2017 Vec: Oznámenie o konaní, druhého modlitbového zhromaždenia občanov na podporu vyhlásenia predsedu KBS Mons. S. Zvolenského, Slovenskej lekárskej komory (SLK) a Ústavu zdravotníckej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave na deň 30. 9. 2017

30. 10. 2017 Vec: Oznámenie o konaní, tretieho modlitbového zhromaždenia občanov na podporu vyhlásenia predsedu KBS Mons. S. Zvolenského, Slovenskej lekárskej komory (SLK) a Ústavu zdravotníckej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave na deň 02. 11. 2017

4. 4. 2017 Vec: Predloženie petície občanov SR za prijatie zákona na ochranu voľnej nedele

11. 9. 2020 Vec: Sťažnosť vo veci hanobenia Katolíckej cirkvi , nezabezpečenia informačnej všestranosti a porušenia názorovej plurality v relácii OTO vysielanej dňa 5. 9. 2020

19. 08 2020 Vec Trestné oznámenie Anton Čulen, Anton Selecký (Hanobenie pamätníka sv. Jána Pavla II. )

A. Čulen: Otvorený list hlavnému hygienikovi SR: Prečo nesmú ísť v mnohých častiach Slovenska do kostola zdraví občania SR s rúškou na tvári, ale na zasadanie NR SR môžu ísť aj poslanci, pozitívne testovaní na Covid 19

A. Čulen: Ďalší útok na Kristovu Cirkev? V kázniach otca Mariána Kuffu musí byť zabezpečená názorová pluralita. V relácii OTO už NIE? Odpoveď Rady pre vysielanie a retransmisiu na sťažnosť vo veci hanobenia Katolíckej cirkvi, nezabezpečenia informačnej všestrannosti a porušenia názorovej plurality v relácii OTO

A. Čulen: Naliehavá výzva pre biskupov a kňazov: V mene Pána Ježiša Krista vás prosíme, otvorte Božie chrámy po vzore františkánov v Bratislave, aby veriaci mohli prijať duchovný pokrm v týchto ťažkých časoch

A. Selecký, A. Čulen: Vyzývame veriacich, aby sa podľa svojich možností pripojili k modlitbe za Slovensko a prísnemu pôstu o ktorý nás žiadajú naši biskupi, ale aj odprosili za hrubé urážky, ktoré sa dostávajú Božiemu majestátu

A. Čulen: List hovorcovi KBS: Na bránach niektorých kostolov v Bratislave možno nájsť oznam, podľa ktorého arcibiskup oznámil, že sv. omše budú od 15. 10. 2020 bez účasti veriacich. Ako tomu máme rozumieť?

A. Čulen: Sťažnosť voči elaborátu vyšetrovateľky mjr. JUDr. L. Pilnej o poslaní progresívneho LGBTI kresťana v súčasnom svete. Dovoľujem si pripomenúť, že podľa Písma Svätého je homosexualita najvyšší stupeň morálnej zvrátenosti

Vyšetrovateľka mjr. JUDr. Lucia Pilná v Uznesení vo veci trestného oznámenia na umiestnenie vlajky na sochu sv. Jána Pavla II. v Petržalke: Nemožno „kus látky“ na soche Jána Pavla II. vnímať ako útok. Poslaním cirkvi by okrem iného malo byť aj viesť ľudí k tomu, aby sa vedeli prijímať a rešpektovať tak, ako ich prijíma a rešpektuje „Boh“

A. Čulen: Pozor! Bývalí eštebáci sliedia po kostoloch a bonzujú na kňazov, ale aj veriacich ešte horlivejšie ako za komunizmu

Prokurátor informuje, že trestné oznámenie A. Seleckého a A. Čulena za umiestnenie dúhovej vlajky na sochu sv. J. Pavla II. v Petržalke už rieši NAKA

A. Čulen: Dôstojný pán hovorca KBS, veriacich na Slovensku zaráža Vaše mlčanie vo veci hanobenia Cirkvi v relácii OTO ale aj sochy sv. Jána Pavla II. v Petržalke

A. Čulen: Sťažnosť vo veci hanobenia Katolíckej cirkvi, nezabezpečenia informačnej všestrannosti a porušenia názorovej plurality v relácii OTO

A. Čulen: Nádherné svedectvo mladých mužov o úcte k Eucharistickému Kristovi u kapucínov

A. Selecký, A. Čulen: Trestné oznámenie za umiestnenie dúhovej vlajky na sochu svätého Jána Pavla II. v Petržalke

MEMORIALE DOMINI iba na stránke AZN? – Poučenie o spôsobe šírenia svätého prijímania: Tento spôsob podávania svätého prijímania (na jazyk) sa musí zachovať, berúc do úvahy súčasnú situáciu Cirkvi na celom svete, a to nielen preto, že má za sebou mnoho storočnú tradíciu, ale najmä preto, že vyjadruje úctu veriacich k Eucharistii

A. Čulen: Vytráca sa na Slovensku úcta k Eucharistickému Kristovi?

A. Čulen: OTVORENÝ LIST HLAVNÉMU HYGIENIKOVI SR A. Čulen: Kniha Orol zo žakovskej fary

A. Čulen: Strach kňazov v Bratislave rozdávať sväté prijímanie veriacim podľa normy platnej pre Slovenskú cirkevnú provinciu – do úst, pretrváva

A. Čulen: Dôkaz ako liberálni kresťania na webe Výveska, mútia vodu, špinia a podrážajú nohy. Predčili už liberálni kresťania aj nomenklatúrne komunistické kádre?

13. máj – Slovenský deň za voľnú nedeľu: Ak to strana OĽANO so zákonom na ochranu voľnej nedele myslí naozaj vážne, tak má jedinečnú šancu a zodpovednosť pred občanmi Slovenskej republiky, ale aj pred Bohom to dokázať

Alojz Přidal, poslanec NR SR: Vystúpenie v rozprave zákona na ochranu nedele z roku 2014. + Poďakovanie AZN: Viac ako polovicu údajov som čerpal z Vašej stránky a čo je oveľa dôležitejšie je Vaša dlhoročná práca a úsilie o voľnú nedeľu už dlhé roky

Prečo média, aj katolícke mlčia? Petíciu AZN za prijatie zákona na ochranu voľnej nedele podpísalo 83 274 občanov Slovenskej republiky

Jozef M. Rydlo: Vystúpenie v rozprave k návrhu zákona NR SR na ochranu nedele, ktorý vypracoval v spolupráci s AZN v roku 2009 (II. časť)

Jozef M. Rydlo: Vystúpenie v rozprave k návrhu zákona NR SR na ochranu nedele, ktorý vypracoval v spolupráci s AZN v roku 2009

A. Čulen: Otvorený list šéfredaktorke denníka SME: Reakcia na Ekumenickú esej luteránskeho pseudoteológa a samozvaného kontrolóra Katolíckej Cirkvi podľa predpisov ÚVKSČ na Slovensku S. Jezného

A. Čulen: Začína v NRSR zápas za prijatie zákona na ochranu nedele? Postavia sa do čela tí, čo odmietali podporiť petíciu AZN ktorú podpisali viac ako 83 000 občanov SR?

A. Čulen: Poďakovanie Otcovi národa Vdp. M. Kuffovi, E. Zbiňovskému a SDZR za pochody, modlitby a pôsty

Aliancia za nedeľu podporuje Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na prvú nedeľu adventnú 2013
Vydané dňa 01. 12. 2013

V mene Aliancie za nedeľu, Slovensko, o.z. (AZN) touto cestou ďakujem Konferencii biskupov Slovenska (KBS) za Pastiersky list na prvú adventnú nedeľu 2013. V tomto pastierskom liste sa naši otcovia biskupi jednoznačne a odvážne postavili na stranu Boha, ochranu Slovenského národa a rodiny, ktorú tvori muž, žena a ich deti.

Pošlite aj Vy podporné stanovisko KBS na email: sekretariat@abuba.sk, sekretariat.bb@rcc.sk, sekretariat-nrb@rcc.sk, predseda@kbs.sk, podpredseda@kbs.sk, kbs@kbs.sk; a kopiu na email AZN: uskutocnujte.slovo@gmail.com; Vaše stanovisko radi zverejníme na našom webe

Boh žehnaj Slovensko.
A. Čulen, predseda AZN
http://azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=aliancia-za-nedelu-podporuje-pastiersky-list-konferencie-biskupov-slovenska-na-prvu-nedelu-adventnu-2013&cisloclanku=2013120001

Otvorený list A. Čulena Generálnemu riaditeľovi Univerzitnej knižnice vo veci politizácie verejnoprávnej inštitúcie
Vydané dňa 22. 10. 2013

Vážený pán Generálny riaditeľ,

v priestoroch vašej knižnice sa objavila výstava na tému, ktorá je v našej krajine a najmä jej chápaní ľudských práv, chápaní prirodzenej morálky a duchovných hodnôt cudzia a neprijateľná.

Ide o tému tzv. LGBTI, práv na potrat a kvót pre ženy, či iné našej spoločnosti neprijateľné agendy.

Takúto výstavu v priestoroch Univerzitnej knižnice mnohí občania SR chápu ako politizáciu verejnoprávnej inštitúcie, ktorá je v rozpore so záujmami občanov Slovenskej republiky, v rozpore s Ústavou SR a legislatívou Slovenskej republiky.

Nakoľko strana Magnificat Slovakia, za ktorú kandidujem do tohtoročných volieb VÚC zastáva diametrálne odlišné a navyše prirodzené a správne morálne hodnoty, zdvorilo vás žiadam o promptné uzatvorenie a stiahnutie spomínanej výstavy z priestorov vašej knižnice.

Týmto krokom preukážete našej mládeži dobrú vôľu a najmä sa nebudete podieľať na jej znemravňovaní a duchovnej dezorientácii.

S tohto dôvodu Vás žiadam o jej zrušenie.
S úctou,

Mgr. Anton Čulen, kandidát na predsedu VÚC Bratislava
Príloha: fotodokumentácia s podujatia
Výstava bola následne zrušená: Stanovisko Slovensko-českého ženského fondu k predčasnému ukončeniu výstavy v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Od zahájenia výstavy Univerzitná knižnica čelila masívnemu tlaku zo strany oponentov rodovej rovnosti, ktorých zastupoval napríklad kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Anton Čulen a ďalší jednotlivci či jednotlivkyne.
http://azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=otvoreny-list-a-culena-generalnemu-riaditelovi-univerzitnej-kniznice-vo-veci-politizacie-verejnopravnej-institucie&cisloclanku=2013100005

Otvorený list Mgr. Antona Čulena Gabriele Kubyovej
Vydané dňa 18. 10. 2013

Ubezpečujem Vás, že mnohí členovia strany Magnificat Slovakia, za ktorú kandidujem na post predsedu VÚC Bratislavského samosprávneho kraja, aktívne bojovali proti ateistickému komunistickému režimu a preto dokážu veľmi dobre rozoznať prvky fašisticko-komunistickej ideológie, ktoré sa za touto socialistickou ideológiou gender skrývajú a účinne proti nej bojovať.

Vážená pani Gabriele Kuby!

Dovoľte, aby som Vám touto cestou poďakoval za všetku Vašu prácu a námahu, ktorou sa odvážne a nebojácne usilujete občanov Slovenskej republiky upozorniť na nebezpečenstvá zo strany socialistickej ideológie gender, ktorá je ako morová nákaza nekompromisne a proti vôli väčšiny obyvateľstva, násilne a rafinovane presadzovaná zástancami bojového ateizmu do legislatívy takmer všetkých členských štátov Európskej Únie. V tejto súvislosti je Vaša kniha Globálna sexuálna revolúcia ako svetlo v tmách.

Je mi nesmierne ľúto, že občania Nemecka po páde fašistického režimu už na vlastnej koži pociťujú aj zákernosť a hrôzu tejto totalitnej komunistickej ideológie gender, ktorá nerešpektuje Boha, naše kresťanské korene, kultúru, ale ani žiadne pravidlá demokratickej spoločnosti a zákerne útočí na tých najzraniteľnejších- na naše deti.

Ubezpečujem Vás, že mnohí členovia strany Magnificat Slovakia, za ktorú kandidujem na post predsedu VÚC Bratislavského samosprávneho kraja, aktívne bojovali proti ateistickému komunistickému režimu a preto dokážu veľmi dobre rozoznať prvky fašisticko-komunistickej ideológie, ktoré sa za touto socialistickou ideológiou gender skrývajú a účinne proti nej bojovať. Máme v tom bohatú prax a skúsenosti, ktoré vieme využiť pre dobro Slovenského národa, ale aj celej EÚ.

My si veľmi dobre uvedomujeme, že základnou bunkou každého národa je rodina a kto útočí na rodinu, útočí aj na národ a na kresťanské korene nášho národa a teda aj na Boha, od ktorého tento poriadok a morálny zákon pochádza. Boh totiž stvoril človeka ako muža a ženu s príkazom, aby naplnili zem a podmanili si ju. Títo vzbúrenci proti Bohu sa útokmi na rodinu a presadzovaním výučby sexuálnej výchovy v materských škôlkach a zavádzaním výučby o rodovej rovnosti na základných a stredných školách snažia o rozvrat spoločnosti a likvidáciu už tisícročia pretrvávajúcich kresťanských tradícii odvodených z DESATORA. Toto počínanie by v konečnom dôsledku mohlo znamenať likvidáciu jednotlivých národov Európy a samotného ľudského rodu, čo nemôžeme dopustiť.

Ak chceme, aby naše národy prežili, tak musíme túto morovú nákazu zastaviť, lebo inak táto morová nákaza zlikviduje nás.

Ak budete potrebovať našu pomoc, tak sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

V tom nech nám Všemohúci Boh a Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska pomáha!
Mgr. Anton Čulen,
Kandidát na predsedu VÚC Bratislava za politickú stranu Magnificat Slovakia
Na vedomie- TASR, SITA, TKKBS a média
http://azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=otvoreny-list-mgr-antona-culena-gabriele-kubyovej&cisloclanku=2013100003

Otvorený list predsedom polit. strán vo veci podozrenia z podnecovania nenávisti voči členom Rím. kat. Cirkvi udeľovaním anti-ceny Homofób roka
Vydané dňa 20. 05. 2013
———- Správa poslaná ďalej ———-
Od: Anton Culen
Dátum: 23. mája 2013 8:39
Predmet: Fwd: Otvorený list predsedom polit. strán vo veci podozrenia z
podnecovania nenávisti voči členom Rím. kat. Cirkvi udeľovaním anti-ceny Homofób roka
Komu: informacie@prezident.sk, info@vlada.gov.sk, premier@vlada.gov.sk,
GPSR@genpro.gov.sk

———- Správa poslaná ďalej ———-
Od: Anton Culen
Dátum: 19. mája 2013 22:53
Predmet: Otvorený list predsedom polit. strán vo veci podozrenia z podnecovania nenávisti voči členom Rím. kat. Cirkvi udeľovaním anti-ceny Homofób roka
Komu: halaszova@strana-smer.sk, sdku@sdkuonline.sk, kontakt@obycajniludia.sk,
sns@sns.sk, sekretariat1@sns.sk, predseda@hzds.sk, office@most-hid.sk, richard@sulik.sk, predseda@kdh.sk

Vážení páni predsedovia politických strán,

jedna múdrosť hovorí, že ak ľudia zabúdajú na svoju minulosť, sú odsúdení prežiť ju znova. Európa a svet už okúsili za posledných sto rokov dve strašné diktatúry- fašizmus a komunizmus. Obe za sebou zanechali milióny obetí. Obeťami boli spravidla nevinní ľudia všetkých vekových kategórií. Starci, ženy, muži, mládež, ale aj bezbranné deti, ľudia, čo mali iný názor, vieru, alebo farbu pleti, ako čelní predstavitelia oboch diktatúr.

Aj preto sme sa tak tešili zo slobody po “novembri 1989″ lebo sme verili, že už tu nikdy, nikto nebude môcť prenasledovať niekoho iného pre jeho názor, alebo náboženské presvedčenie. Sloboda slova, ale aj dodržiavanie všetkých ostatných základných ľudských práv a úplnej náboženskej slobody vždy boli, sú a aj budú barometrom demokracie nielen v EÚ, ale aj všade vo svete.

Preto by sme ani my dnes nemali dovoliť, aby ktokoľvek (a o to viac určité skupiny občanov, ktorí hovoria o tolerancii a porozumení), mohol osočovať, označovať hanlivým slovom, či symbolom, alebo sa dokonca dožadovať trestu, pre iných ľudí, len preto, že majú iný názor na niektoré spoločenské otázky a problémy. Bez ohľadu na to, či niekoho označíme za tmára, kulaka, homofóba, černocha, žida, kacíra, či hviezdou, krížom, alebo dákym iným, modernejším symbolom. Všetci sme si pred zákonom rovní (alebo by sme mali byť rovní) a je neprijateľné, aby sa niekto dožadoval, špeciálnych práv, alebo nadpráv, ktoré mu umožnia prenasledovať tých, čo majú názor s ktorým on nesúhlasí.

Inštitút ľudských práv a Dúhové Slovensko z mimovládneho sektora vyhlásili v piatok 17. 5. 2013 anti-cenu Homofób roka na ktorú nominovali niekoľko občanov Slovenskej republiky, ktorí sa väčšinou otvorene hlásia k Rímskokatolíckej Cirkvi.

Mimovládky vyhlásili anti-cenu Homofób roka

Podobné kroky by mohli v blízkej budúcnosti viesť k podnecovaniu násilia, rasovej, náboženskej alebo etnickej nenávisti nielen voči nominovaním osobám na spomínanú anti-cenu, ale aj voči samotnej Rímskokatolíckej Cirkvi, či iným cirkvám a menšinám žijúcich na území Slovenska, alebo aj v celej EÚ. Podľa arcibiskupa Dominique Mambertiho je v súčasnosti až 200 miliónov kresťanov vo svete prenasledovaných pre svoju vieru a táto tendencia je rastúca. Každých 5 minút usmrtia vo svete jedného kresťana pre vieru. V minulom roku v tomto novodobom holokauste zahynulo viac ako 105 000 kresťanov. Zo 100 ľudí zavraždených pre vieru vo svete, je až 75 kresťanov. Nedovoľme, aby sa tento holokaust ešte viac rozrastal.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle, politické strany, cirkvi, občianske združenia, ľudskoprávne organizácie, ale aj Vládu Slovenskej republiky a prezidenta Slovenskej republiky, aby voči takémuto počínaniu otvorene vystúpili a odsúdili ho.

S úctou,
Mgr. Anton Čulen
http://azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=otvoreny-list-predsedom-polit-stran-vo-veci-podozrenia-z-podnecovania-nenavisti-voci-clenom-rim-kat-cirkvi-udelovanim-anti-ceny-homofob-roka&cisloclanku=2013050009

AZN pozvala predsedu KBS Mons. S. Zvolenského a Mons. P. Rusnáka na pochod za voľnú nedeľu
Vydané dňa 29. 04. 2013
———- Správa poslaná ďalej ———-
Od: Anton Culen
Dátum: 8. marec 2013 11:25
Predmet: Drahý otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský,
Komu: predseda@kbs.sk, predseda.kbs@kbs.sk
Kópia: eparchia@grkatba.sk

Bratislava 8. 3. 2013

Drahý otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský,

ako iste dobre viete, občianske združenie Aliancie za nedeľu – Slovensko, o. z. bola založená dňa 5. januára 2009. Ešte pred samotným vznikom AZN som Vás informoval na neformálnom stretnutí v Dóme sv. Martina o našom úmysle založiť toto občianske združenie s cieľom zistiť, či by takáto organizácia dostala požehnanie a materiálnu podporu na svoju činnosť od nášho diecézneho biskupa. Už vtedy ste sa vyjadril, že s takouto podporou z Vašej strany môžeme počítať. Bol to dôležitý impulz od nášho arcibiskupa, ktorý odštartoval založenie a vznik AZN. Väčšinu výboru AZN som Vám predstavil krátko po založení nášho občianskeho združenia na jednej slávnosti v Petržalke u Verbistov.

Našou prvoradou úlohou je iniciovať dosiahnutie legislatívnej ochrany nedele a sviatkov nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ, zasadzovanie sa za dodržiavanie náboženskej slobody a presadzovanie sociálneho učenia Cirkvi. So snahou o legislatívnu ochranu nedele na Slovensku sme začali bojovať s pánom Petrom Novoveským ešte ako členovia NKOS v roku 2002 aj s podporou KBS a ERC v SR. Žiaľ, v tom čase sa nám nepodarilo získať podporu a pochopenie u kresťanských politických strán ani v kresťanských inštitúciách. Kresťania v spomínaných organizáciách mali v tom čase iné priority a tak neboli tejto myšlienke vôbec naklonení, čo sme neraz pocítili aj na vlastnej koži. Viac informácii nájdete TU:
Genéza vývoja organizácie Aliancia za nedeľu – Slovensko
http://www.azn.nawebe.net/view.php?cisloclanku=2009050003

Alebo TU: Necenzurovaná správa zo stretnutie FKI s katolíckymi médiami na tému Kresťan a spoločnosť zo dňa 27. a 28. 11. 2009
http://www.azn.nawebe.net/view.php?cisloclanku=2009120001

Hneď po založení AZN sme Vás v marci 2009 s vtedajším predsedom P. Novoveským na audiencii informovali o našich cieľoch a činnostiach, ktoré budeme vyvíjať a požiadali sme Vás o materiálnu a mediálnu podporu, ktorá je nevyhnutná pre našu činnosť, tak, ako biskupské konferencie podporujú a zastrešujú činnosť aliancií v Nemecku, alebo Rakúsku. Už tu ste prisľúbili, že potrebu ochrany nedele budete presadzovať aj na rokovaniach s Vládou SR, čo sa aj stalo. Sme radi a oceňujeme čo ste v otázke nedele na rokovaniach s Vládou SR dosiahli.

Neskôr sme Vás požiadali aj o ustanovenie biskupa pre koordináciu činnosti AZN v otázke ochrany nedele. KBS síce biskupa na koordináciu v otázkach ochrany nedele na našu žiadosť skutočne v roku 2011 ustanovila, ale AZN, ktorá sa v tejto oblasti roky angažuje a o takéhoto biskupa žiadala z toho nejakým záhadným spôsobom znovu vypadla. Ani v publikovaných správach na TKKBS z rokovania KBS o tomto bode sme o AZN nenašli ani zmienku.

Paradoxne sa do popredia dostali kresťanské inštitúcie, ktoré naše návrhy na ochranu nedele roky razantne odmietali. Dokonca odmietli podporiť v roku 2002 našu letákovú akciu na ochranu nedele, ktorú sme organizovali aj s podporou KBS a ERC. Rešpektujeme slobodné rozhodnutie KBS, ktorá sa môže slobodne rozhodnúť koho v tejto otázke bude podporovať. No nemalo by to byť na základe politickej príslušnosti k istej kresťanskej politickej strane, ale na základe Darov Ducha Svätého, ktoré Boh udeľuje aj iným. Je tu veľké nebezpečenstvo, že biskupi sa stávajú propagátormi istých politických a sociálnych ideológií, namiesto toho, aby ohlasovali Kristovo Evanjelium. Vyvoláva to mnohé napätia, rozbroje a znechutenie pre mnohých aktívnych laikov, ktorých Cirkev ale zvlášť dnes veľmi potrebuje, lebo viera bez skutkov je mŕtva (Jak 2, 17-19). Cirkev by mala byť pre všetkých a nie len pre úzku skupinu ľudí a pre tých ostatných sa tváriť, že neexistujú. (Dary Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte.) 1 Sol 5, 19-20

Z Vašej strany sme boli uistení, že aj na Slovensku je potrebné chrániť nedeľu a že zdroje na podporu činností AZN sa určite nájdu. Rovnako sme dostali od Vás prísľub, že vyhlásenia a tlačové správy AZN budú publikované aj v katolíckych médiách a na stránke TK KBS. Nestalo sa. Napriek tomu sme Vás niekoľkokrát neúspešne žiadali o materiálnu podporu na vycestovanie do zahraničia na rokovanie aliancií a na činnosť AZN. Na poslednej audiencii dňa 19. 01. 2012 ste uviedli, že na činnosť AZN sa budú musieť nájsť zdroje zo sponzorských darov. Ani tie sa ale zatiaľ nenašli. No my sa napriek tomu neprestávame modliť a neochabujeme v dôvere, že AZN nakoniec predsa len v tejto bohumilej myšlienke podporíte, tak, ako bezbožný sudca v Lukášovom Evanjeliu nakoniec obránil vdovu pre jej neodbytnosť (LK 18, 1-8).

Drahý otec arcibiskup, ako iste dobre viete, AZN vyhlásila v roku 2012 -13. Máj za Slovenský deň za voľnú nedeľu. Pri tejto príležitosti sa konal aj pochod za voľnú nedeľu. Video z pochodu si môžete pozrieť TU:
http://www.azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=tv-magnificat-pochod-za-volnu-nedelu&cisloclanku;=2012050008

Tento historicky prvý Pochod za nedeľu prišli podporiť aj viaceré osobnosti spoločenského života, okrem iných europoslanci Miroslav Mikolášik, Anna Záborská, poslanci NR SR Jozef Mikloško, Branislav Škrípek, exposlanec NRSR Jozef Rydlo, prvý predseda KDH Ján Čarnogurský, a viaceré odborové organizácie. Len škoda, že sme na ňom nemohli privítať aj predstaviteľov cirkvi. V Rakúsku a Nemecku je zvykom, že sa ho zúčastňujú aj katolícky a evanjelický biskupi. Pochod za nedeľu by sme chceli zorganizovať aj tento rok 12. mája 2013 na ktorý Vás srdečne aj s Mons. P. Rusnákom pozývame (viac v prílohe).

Na to, aby sme dokázali pripraviť dôstojný pochod za nedeľu, na ktorý by sme dokázali prilákať čím väčší počet občanov by sme ale potrebovali aj materiálnu pomoc a osvetu, ktorá by sa mohla zabezpečiť cez katolícke média a prostredníctvom oznamov v kostoloch. Bez vzájomnej podpory a spolupráce sa nám to asi veľmi ťažko podarí.

AZN je otvorená pre spoluprácu a budeme vďační za každú pomoc, ktorá nám pomôže k tomu, aby aj na Slovensku bola nedeľa dňom odpočinku, kedy sa môžu ľudia venovať sebe, deťom, rodine, priateľom, ale samozrejme aj Bohu.

Boh Vás žehnaj,

Anton Čulen, predseda AZN

Tel: 0902 711 487
uskutocnujte.slovo@gmail.com
www.azn.nawebe.net
http://azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=azn-pozvala-predsedu-kbs-mons-s-zvolenskeho-a-mons-p-rusnaka-na-pochod-za-volnu-nedelu&cisloclanku=2013040009

Božie Telo a ľudské telo
Vydané dňa 30. 05. 2013

Tento sviatok nás nabáda zamyslieť sa nielen nad Božím Telom, ale aj nad ľudským telom, ktoré si taktiež zasluhuje patričnú dôstojnosť a úctu, lebo Ježiš Kristus prišiel na tento svet preto, aby zmieril človeka s Bohom, vyslobodil ho z otroctva hriechu a otvoril mu brány neba. Na sviatok Božieho Tela nesmieme zabúdať ani na toto ľudské telo, ktoré je tiež určené na vzkriesenie a oslávenie. Veď aj svätý apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom hovorí: „Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy“. (1 Kor 3, 16-17).

Na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi si kresťania každoročne pripomínajú úctu k Eucharistickému Kristovi. Vyvrcholením v hlavnom meste býva procesia s Eucharistickým Kristom ulicami Bratislavy, za účasti množstva veriacich, pod vedením bratislavského arcibiskupa, ale samozrejme takmer bez záujmu médií. V susednom Rakúsku je aj v tento deň štátny sviatok a deň pracovného pokoja. Po sviatku Nanebovstúpenia Pána a Zoslania Ducha Svätého to bol v máji u našich susedov už tretí štátny sviatok. Rakúšania počas týchto dní nejdú do práce a Slováci, ktorí sa tam v tomto čase vydali na nákupy do supermarketov vyšli úplne naprázdno. Tie sú totiž počas týchto sviatkov pozatvárané.

Tento sviatok nás nabáda zamyslieť sa nielen nad Božím Telom, ale aj nad ľudským telom, ktoré si taktiež zasluhuje patričnú dôstojnosť a úctu, lebo Ježiš Kristus prišiel na tento svet preto, aby zmieril človeka s Bohom, vyslobodil ho z otroctva hriechu a otvoril mu brány neba. Na sviatok Božieho Tela nesmieme zabúdať ani na toto ľudské telo, ktoré je tiež určené na vzkriesenie a oslávenie. Veď aj svätý apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom hovorí: „Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy“. (1 Kor 3, 16-17).

Koľkým ľudským telám sa na jednej strane aj na Slovensku nedostáva patričnej úcty a dôstojnosti? Koľkí nemôžu pracovať a tak strácajú dôstojnosť? Koľkí pracujú v nedôstojných pracovných podmienkach, vo dne, v noci, v pondelok, piatok, v nedeľu aj vo sviatok a za nedôstojnú, ba priam žobrácku mzdu a bez práva na odpočinok. Státisícom statočne pracujúcim Slovákom je v tomto dvadsiatom prvom storočí z tohto dôvodu upierané aj právo na súkromné vlastníctvo. Už to je zázrak, že z tejto existenčnej mzdy ešte dokážu aj s deťmi vyžiť a zabezpečiť chod svojich domácností. O nákupe hnuteľného, či nehnuteľného majetku sa im môže naozaj len snívať a väčšinou sú radi, ak zaplatia všetky účty, alebo im zostane aspoň na nové topánky pre deti, keď už nie pre seba. Štatistiky Eurostatu potvrdzujú, že Slováci sa stali otrockými sluhami všetkých, na ktorých robotujú, aby sa oni mali lepšie. Tieto „chrámy“ sú pred očami tých, ktorí by im mali pomáhať a chrániť devastované, ničené a totálne chátrajú. Stali sme sa gastarbaitrami vo vlastnej krajine a okrem Boha niet nikoho, kto by sa nás zastal. Možno si neuvedomujeme, že ten, kto nepočúva volanie iných o pomoc bude raz tiež volať, ale vypočutý nebude.

Na druhej strane sú tu aj „iné telá“, ktoré sú v duchu akéhosi novodobého náboženstva a gender ideológie, povyšované na oltár politickej korektnosti, kde sa prevracajú všetky hodnoty, ktoré Boh dal ľuďom v Desatore, ale aj v prirodzenom zákone, do srdca každého človeka. „Lenže telo nie je pre smilstvo, ale pre Pána a Pán pre telo! Boh vzkriesil Pána a vzkriesi aj nás svojou mocou. Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie! Alebo neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: „Budú dvaja v jednom tele.“ Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch. Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele! (1Kol 6, 13- 20).

Počas národného socializmu v Nemecku bol v duchu Nietscheho filozofie na oltár fašizmu postavený „nadčlovek“ (übermensch). Ten kto nemal blond vlasy a modré oči, alebo mal iný názor na myšlienky, ktoré hlásal Hitlerov národný socializmus, tak bol bez milosti zlikvidovaný. Dnes znovu hrozí, že história sa môže zopakovať a diktatúru komunizmu a fašizmu vystrieda diktatúra relativizmu. Ak sa tak stane, tak to bude aj preto, že salónni a dobre vychovaní kresťania sa veľmi radi zúčastňovali na procesiách Božieho Tela, ale boli príliš ustráchaní na to, aby vnášali kresťanské posolstvo o Božích chrámoch v každom človeku do súčasného sveta.

A. Čulen
http://azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=bozie-telo-a-ludske-telo&cisloclanku=2013050013

Biskup Mons. Peter Rusnák, prijal predsedu Aliancie za nedeľu

Vydané dňa 22. 07. 2013

Stretnutie sa konalo v plodnej atmosfére. Pán biskup sa zoznámil s petíciou a povedal, že požiada KBS o podporu petície na jesennom plenárnom zasadaní KBS, ktoré bude aj za účasti českých biskupov v Brne – pri Vranovskej priehrade. Otec biskup sa zaujímal aj o podporu petície zo strany odborov, občianskych združení a politických strán v NRSR, ktorá je v súčasnosti pomerne široká.

Bratislava, 22.7.2013 – Dnes otec biskup Mons. Peter Rusnák, gréckokatolícky eparcha, prijal predsedu Aliancie za nedeľu (AZN) Mgr. Antona Čulena vo veci petície na ochranu nedele, ktorú pred týždňom spustila AZN. Na stretnutí sa zúčastnil aj sekretár pána biskupa vdp. P. Sabol.

Stretnutie sa konalo v plodnej atmosfére. Pán biskup sa zoznámil s petíciou a povedal, že požiada KBS o podporu petície na jesennom plenárnom zasadaní KBS, ktoré bude aj za účasti českých biskupov v Brne – pri Vranovskej priehrade. Otec biskup sa zaujímal aj o podporu petície zo strany odborov, občianskych združení a politických strán v NRSR, ktorá je v súčasnosti pomerne široká.

A. Čulen znova požiadal o materiálnu a mediálnu podporu AZN. Povedal, že sme práve v týchto dňoch od europoslanca T. Manna dostali pozvánku na rokovanie Európskej aliancie za nedeľu (ESA) a na to by sme tiež potrebovali nejaké financie. Hovoril aj o tom, že na rokovaní vo Viedni Rakúska Aliancia za nedeľu vyjadrila znepokojenie nad tým, že biskupi Slovenska po materiálnej a mediálnej stránke AZN nepodporujú a vyzvali lineckého biskupa L. Schwarza, ktorý je patrónom rakúskej aliancie, aby sa v tejto súvislosti obrátil na našich otcov biskupov. Pán biskup P. Rusnák sa vyjadril, že zatiaľ sa s ním otec biskup L. Schwarz v tejto veci neskontaktoval.

A. Čulen tiež požiadal otca biskupa Petra, aby sa s chuťou zaangažoval do koordinácií akcií na ochranu nedele a celej petície v čom mu AZN bude pomáhať. Tak, ako ďalej uviedol, bez podpory Cirkvi petícia nebude mať takú účinnosť. Pripomenul mu výrok P. Novoveského, ktorý povedal, že Slovensko by potrebovalo, aby podporoval AZN v takej miere, ako biskup L. Schwarz rakúsku Alianciu.

Na záver spomenul, že by bolo dobré požiadať o podporu aj evanjelickú cirkev (ECAV), ktorá AZN už viac krát vyjadrila podporu. Nakoniec uviedol, že je smutné, ak sekulárne média o petícii zoširoka informujú a na TK KBS ani zmienka. Pán biskup nakoniec požiadal predsedu AZN, aby mu ešte raz preposlal materiál k petícii. Povedal, že sa pokúsi osloviť aj nemeckú nadáciu Renovabis.–zg-

http://azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=biskup-mons-peter-rusnak-prijal-predsedu-aliancie-za-nedelu&cisloclanku=2013070007

Otvorený list MZ a EZ SR M. Lajčákovi vo veci Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike
Vydané dňa 21. 08. 2013

Vec: Podpora listu predsedu KBS zo dňa 11. Júla 2013

Vážený pán minister,

týmto v mene Aliancie za nedeľu- Slovensko, o. z. vyjadrujem podporu listu predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) zo dňa 11. júla 2013, ktorý Vám adresoval v mene KBS a vyjadril v ňom pripomienky k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (ďalej len „Stratégia“).

Aliancia za nedeľu- Slovensko, o. z. je toho názoru, že základnou bunkou každého štátu a národa vždy bola, je a aj bude zdravá a tradičná rodina, ktorú tvorí muž, žena a ich deti. Bez zdravej rodiny, ktorá je ochotná prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich, žiadny národ na svete nedokáže prežiť. Boh stvoril človeka (na svoj obraz) ako muža a ženu a určil, že úlohou rodiny je plodenie a výchova detí. Na zrodenie človeka treba vždy dvoch ľudí opačného pohlavia. Bez manželstva a rodiny by nebola žiadna spoločnosť, ani štát. Žiadna iná forma rodiny tento zväzok nie je schopná nahradiť. Z tohto pohľadu spoločenstvo homosexuálov nie je a ani nemôže byť rodina, lebo nemôže splodiť dieťa a ani ho zdravo vychovať. Žiaden štát nemá právo a ani nemôže vytvárať nové, neprirodzené formy rodiny, alebo suplovať rodinu. Znamenalo by to vyvyšovanie sa nad Stvoriteľa.

Vážený pán minister,

žiadame Vás preto, aby v tejto stratégii bolo zakomponované a garantované: -právo každej ľudskej bytosti na život od počatia až po prirodzenú smrť a jeho ochrana

-ochrana tradičnej rodiny ktorú tvorí muž, žena a ich deti

-prvoradé právo rodičov rozhodovať o tom, v akom duchu budú vychovávané ich deti

-právo na výhradu svedomia pre každého občana

-dodržiavanie základných ľudských práv a úplnej náboženskej slobody

-podpora a ochrana mravnej a telesnej čistoty detí a mládeže

S kresťanským pozdravom,

A. Čulen,
Predseda AZN
Tel: 0902 711 487
uskutocnujte.slovo@gmail.com
www.azn.nawebe.net
http://azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=otvoreny-list-mz-a-ez-sr-m-lajcakovi-vo-veci-celostatnej-strategie-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-slovenskej-republike&cisloclanku=2013080003

Na margo tých, čo protestovali proti inaugurácii arcibiskupa J. Oroscha. Kto dnes nie je s pápežom, nebude už môcť zostať v pravde.
Vydané dňa 30. 08. 2013

Médiami dnes prebehla správa, že počas inauguračnej slávnosti uvedenia do úradu nového trnavského arcibiskupa Jána Oroscha sa niekoľko priaznivcov odvolaného arcibiskupa Róberta Bezáka pokúsilo narušiť jej priebeh. Dvaja z protestujúcich sa slávnostnému sprievodu kňazov a biskupov dokonca postavili do cesty. V rukách držali transparent s Bezákovou fotkou a s nápisom „Navždy náš arcibiskup“. Ponížený a zosmiešňovaný sprievod aj s arcibiskupom J. Oroschom musel prejsť z arcibiskupského sídla do katedrály popod transparent. Hanba, kričali na Oroscha Bezákovi priaznivci. Zrejme si vôbec neuvedomili, že ten, kto dnes nestojí na strane pápeža, riskuje, že už nebude môcť zostať v pravde.

http://www.azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=na-margo-tych-co-protestovali-proti-inauguracii-arcibiskupa-j-oroscha-kto-dnes-nie-je-s-papezom-nebude-uz-m%F4ct-zostat-v-pravde&cisloclanku=2013080006

0
1

Podpíšte list biskupom:

X

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen